Zasady patronatu medialnego

Zasady patronatu medialnego

Bezpłatnie promujemy wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne

Portal www.e-mielec24.pl, wypełniając misję mającą na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mielcu oraz powiecie mieleckim wspieranie lokalnych inicjatyw, proponuje bezpłatną promocję wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na zasadzie patronatu medialnego. Jest to bardzo efektowna forma promowania różnego rodzaju imprez skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Oferta skierowana jest do:

 • zajmujących się profesjonalną działalnością artystyczną, koncertową, itp.,
 • domów kultury, kin i teatrów,
 • muzeów, biur artystycznych i galerii,
 • szkół podstawowych gimnazjum oraz uczelni wyższych, itp.
 • organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, klubów sportowych, związków strzeleckich, stowarzyszeń OSP
 • mediów (prasy, radia i telewizji),
 • innych instytucji organizujących imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe
 • oraz do grup nieformalnych i osób indywidualnych oraz firm

Oferujemy:

 • prezentację informacji o danej imprezie na stronie głównej portalu,
 • w przypadku potrzeby zamieszczenia większej ilości informacji dodatkowy spot reklamowy.
 • szybką aktualizację (np. podanie wyników rozgrywek tuż po zakończeniu meczu),
 • możliwość zamieszczenia informacji o sponsorach imprezy, a w przypadku większych imprez również znaków firmowych sponsorów (logo),
 • rozesłanie informacji o imprezie do zaprzyjaźnionych redakcji oraz osób firm na stale współpracujących z portalem www. e-mielec24.pl.

W zamian oczekujemy:

 • opublikowania adresu portalu www.e-mielec24.pl w materiałach informacyjnych i na plakatach oraz banerach reklamowych wydarzeń objętych bezpośrednim patronatem.
 • prezentacji adresu w trakcie trwania imprezy,
 • w przypadku współpracy z mediami tradycyjnymi (prasa, radio, telewizja) prezentacji adresu w miarę możliwości – w publikacjach i programach o imprezie,
 • zamieszczenia w widocznym miejscu banera reklamowego portalu podczas trwania imprezy,
 • w przypadku imprez o charakterze komercyjnym (np. biletowany koncert) – co najmniej czterech biletów do rozdania w konkursie internetowym,
 • pierwszeństwa w publikacji szczegółów związanych z imprezą,

Uwagi techniczne:

Po omówieniu szczegółów współpracy, organizator zobowiązuje się dostarczyć redakcji portalu materiały informacyjne dotyczące imprezy. Mogą to być wydruki, plakaty, zdjęcia itp. (wówczas redakcja przygotuje strony internetowe we własnym zakresie), ale preferujemy gotowe materiały przygotowane w postaci plików elektronicznych. Wymagamy przynajmniej informacji e-mail o współpracy. Prośbę o patronat medialny należy składać przynajmniej na 14 dni przed planowanym wydarzeniem. Jednak dopuszcza się podjęcie patronatu w dniu imprezy wydarzenia gdy wydarzenie jest spowodowane nagłym wydarzeniem nie przewidzianym w kalendarzu imprez, co za tym idzie organizator obowiązany jest przynajmniej kilkukrotnie wymienić nasz adres internetowy oraz umieścić na swojej stronie informację o naszym patronacie oraz umieścić nasz baner reklamowy na okres 14 dni nieodpłatnie.

Wymagania:

 • pliki tekstowe – w formacie .doc (Microsoft Word), .rtf lub .txt (środkowoeuropejski system kodowania polskich liter – ISO-8859-2),
 • zdjęcia – w formacie .jpg,
 • pliki graficzne – w formacie .cdr (Corel 7.0 i wzwyż), .gif lub .jpg,
 • pliki dźwiękowe – w formacie .wav lub .mp3,
 • animowane banery reklamowe – w formacie .gif, rozmiary 468×60 pikseli (ew. 450×50), wielkość pliku nie większa jak 30 kb,
 • strony internetowe – w formacie .html (.htm, .shtml).

Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów.
Oferta patronatu dla Urzędu Gmin oraz Stowarzyszeń itp.
Oferujemy możliwość nieodpłatnego publikowania i redagowania na naszej stronie internetowej materiałów związanych z historią swojej okolicy/gminy/stowarzyszenia itp.
Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie po wymianie e-mail lub bezpośrednim spotkaniu z administratorem portalu www.e-mielec24.pl

Uwagi końcowe:

 • W roli Patrona Medialnego możemy występować sami lub z innym portalem, radiem, czasopismem, gazetą,.. itp.
 • Szczegóły współpracy i patronatu są omawiane w każdym przypadku indywidualnie – w zależności od charakteru imprezy, organizatora, grupy docelowej, itp.
 • Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych.
 • Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o imprezach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy.
 • Redakcja portalu zastrzega w szczególnych przypadkach – prawo do nie podejmowania współpracy, bez podania przyczyn.
 • Portal może odmówić udzielenie Patronatu Medialnego jeżeli jeden lub więcej patronatów nie jest zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism.

Więcej informacji po wysłaniu zapytania na  e-malia info@e-mielec24.pl