Nowy system sygnalizacji pożaru i oddymiania w Domu Pomocy Społecznej

W mieleckim Domu Pomocy Społecznej wykonany został nowy system sygnalizacji pożaru i oddymiania. Ważną dla bezpieczeństwa mieszkańców inwestycję zrealizował Powiat Mielecki przy udziale dotacji z budżetu państwa. – Nie wszystkie ważne inwestycje są widoczne. Tak jest też w tym przypadku, w którym nadrzędnym celem inwestycji był nie piękny wygląd, ale bezpieczeństwo – tak ważne dla każdego mieszkańca i pracownika tego domu. Wcześniej to bezpieczeństwo często było zagrożone – mówił podczas otwarcia inwestycji w środę, 23 maja, starosta mielecki Zbigniew Tymuła. Dotychczasowa instalacja przeciwpożarowa często generowała awarie oraz fałszywe alarmy. Zastosowane…

przejdź do artykułu

Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe

Starosta Powiatu Mieleckiego zaprasza organizacje sportowe do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Termin składania wniosków – do 1 czerwca 2018r. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia sportowe są kluby i organizacje (stowarzyszenia) sportowe z terenu powiatu mieleckiego, prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa uchwała Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. – do pobrania. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Biuro Edukacji,…

przejdź do artykułu

Przebudowa bloku operacyjnego przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Prace prowadzone w obrębie mieleckiego szpitala nabierają tempa. Realizowana jest tu warta blisko 14 milionów złotych przebudowa bloku operacyjnego. Prace budowlane przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu rozpoczęły się pod koniec lutego. W pierwszym etapie robót wykonawcy skupili się w szczególności na wykonaniu niezbędnych instalacji podziemnych. Od kilku tygodni możemy obserwować postęp prac również na powierzchni ziemi – przy szpitalu rosną już mury przyszłego segmentu „I”. Będzie on rozszerzeniem istniejącego bloku operacyjnego  o parter z dodatkowymi trzema salami operacyjnymi. To nie jedyne planowane zmiany. W ramach prac w…

przejdź do artykułu

Powiat stara się o środki na budowę parku przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych

Zarząd Powiatu Mieleckiego będzie ubiegał się o dofinansowanie na zagospodarowanie terenów zielonych przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. Możliwe do uzyskania wsparcie opiewa aż na 85% wartości inwestycji. Planowana inwestycja miałaby objąć zagospodarowanie terenu o powierzchni ponad trzech hektarów. – Zakres rzeczowy projektu przewiduje utworzenie bogatych, wielopiętrowych, wielogatunkowych założeń zieleni opartych na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Ponadto, obszary zielone mają zostać ukształtowane w sposób naturalny, zbliżony do dzikiego, istotnie podnoszący różnorodność biologiczną otoczenia – tłumaczył podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Mieleckiego Bogdan…

przejdź do artykułu

XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Mieleckiego [TEMATYKA OBRAD]

W poniedziałek 14 maja o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 2b, odbędzie się XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Poniżej tematyka obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji, określonego w Studium Wykonalności, przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój terenów zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i…

przejdź do artykułu

Wojków: kolejne gminne obchody Święta Strażaka

Strażacy z gminy Padew Narodowa spotkali się na kolejnych obchodach Dnia Strażaka. Uroczystości odbyły się w niedzielę, 6 maja, w Wojkowie. Wspólne świętowanie rozpoczęło się od mszy świętej w intencji strażaków w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Padwi Narodowej. Następnie strażacy i zaproszeni goście przejechali do Wojkowa, gdzie przed Domem Strażaka odbyła się kolejna część uroczystości: z przemówieniami i wręczeniem odznaczeń. Udział w strażackim święcie wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego: starosta Zbigniew Tymuła oraz członek zarządu Dawid Uzar. Obchody zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Padwi Narodowej,…

przejdź do artykułu

V Marsz z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Już po raz piąty ulicami Mielca przeszedł kolorowy marsz z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Udział w nim wzięło kilkaset osób. Obchody święta tradycyjnie rozpoczęły się przy Urzędzie Miejskim w Mielcu, gdzie uczestnicy marszu otrzymali od prezydenta Fryderyka Kapinosa symboliczny klucz do miasta. Następnie do pochodu włączyli się również przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego, w tym Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Maria Napieracz, Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Kamiński. Uczestnicy marszu, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Dobrynina, przeszli…

przejdź do artykułu

Piotr Pilch, członek zarządu Województwa Podkarpackiego w Gminie Padew Narodowa

Piotr Pilch w ostatnich dniach gościł w Gminie Padew Narodowa podkreślając tempo rozwoju i umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę i wraz z Robertem Plutą – Wójtem Gminy Padew Narodowa obejrzał m.in. wspólne inwestycje Gminy i Samorządu Województwa, tj.: – budowę drugiej oczyszczalni wraz z suszarnią osadów ( + sieci) – wartość inwestycji ponad 15 mln złotych, w tym 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, – rewitalizację chodnika, którego właścicielem jest Urząd Marszałkowski w Rzeszowie – kolejny etap 100 tys. złotych, w tym po podpisaniu porozumienia z Gminą Padew Narodowa dofinansowanie wyniesie 50 tys. zł. – zadanie zamknięte: pełna modernizacja Szkoły Podstawowej…

przejdź do artykułu

Mieleckie obchody zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej

Msza św. w Bazylice św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty rozpoczęła mieleckie obchody 78. rocznicy zbrodni katyńskiej i 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W uroczystościach wzięli udział mieleccy samorządowcy, delegacje organizacji kombatanckich, pozarządowych i placówek oświatowych, a także przedstawiciele Rodzin Katyńskich. Hołd pomordowanym w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni i innych miejscach kaźni oddano przy ścianie katyńskiej na dziedzińcu mieleckiej Bazyliki. Następnie uczestnicy uroczystości przenieśli się na Cmentarz Komunalny. Wieńce i wiązanki kwiatów złożono na grobie mielczanina śp. Leszka Deptuły, posła PSL i marszałka województwa podkarpackiego, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w…

przejdź do artykułu

Biuletyn „Nasz Chrząstów” [do pobrania]

Wydawca Biuletynu „Nasz Chrząstów” serdecznie zaprasza do przeczytania nowego numeru. W najnowszym wydaniu można przeczytać o ciekawych obiektach znajdujących się w Chrząstowie. Zapoznać się z pasjami jej mieszkańców. Publikacja wydana przez Stowarzyszenie „NASZA IDEA” współfinansowana została ze Środków Gminy Mielec. Pobierz biuletyn „Nasz Chrząstów” w formacie PDF

przejdź do artykułu

Powiat przebuduje drogi w Radomyślu Wielkim i Dulczy Małej

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę dróg w miejscowościach Radomyśl Wielki i Dulcza Mała. Poszukiwany jest także wykonawca mostu na potoku Rów w miejscowości Grochowe. Remont dróg na terenie gminy Radomyśl Wielki ma zostać wykonany do 31 sierpnia br. Prace obejmą odcinki o łącznej długości 450 metrów. Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty jeszcze do 19 kwietnia. Do 23 kwietnia potrwa z kolei nabór ofert na wykonanie mostu na potoku Rów w miejscowości Grochowe. Władze samorządowe Powiatu Mieleckiego sfinansują zadanie wraz z Lasami Państwowymi. Nowa przeprawa ma zostać oddana do…

przejdź do artykułu

Analiza projektu drogi od Rzędzianowic do Piątkowca

W tym roku ruszą prace związane z budową nowego mostu i obwodnicy Mielca jako nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984. Trasa zaczynać się będzie na wysokości ul. Kosmonautów, przekraczać Wisłokę w Złotnikach, aż do Rzędzianowic. Kolejną inwestycją będzie budowa przedłużenia tej drogi do Piątkowca. Ten przebieg jest dopiero planowany. Wstępna i tańsza wersja zakładała, że przetnie ona Wolę Mielecką. Ta koncepcja spotkała się z dużymi protestami mieszkańców Woli Mieleckiej. Druga opcja zakłada przejście do Piątkowca przez Trzciane. Ta koncepcja jest dłuższa i droższa.O wyborze najlepszego rozwiązania, zarówno pod względem finansowym…

przejdź do artykułu

Watykański ambasador ziemi mieleckiej

Pełniący funkcję Prezydenta Miasta Mielca Fryderyk Kapinos spotkał się z pochodzącym z Mielca, a obecnie pracującym w Watykanie księdzem prałatem dr Piotrem Bajorem, którego Biskup tarnowski Andrzej Jeż nominował Kanonikiem Gremialnym i Archidiakonem Kapituły Kolegiackiej pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu. Jesteśmy dumni, że nasz rodak, który jest tak znakomitym ambasadorem ziemi mieleckiej w Stolicy Piotrowej  znalazł się w Kapitule Kolegiackiej i jako Archidiakon będzie jej służył swoim doświadczeniem i wiedzą – powiedział Fryderyk Kapinos, który wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Mielcu Marianem Kokoszką oraz wójtami…

przejdź do artykułu

Powitanie wiosny w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Przykopie

W środę, 21 marca do  Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Przykopie  przyjechały Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Smyki” w Padwi Narodowej. W trakcie odwiedzin Placówki, Przedszkolaki  z zaciekawieniem wysłuchały wierszy o wiośnie, przeczytanych przez Panią Helenę Konieczną i Teresę Barszcz. Smyki zrewanżowały się wdzięcznie, śpiewając głośno piosenki i recytując  wierszyki.  Po wspólnych rozmowach i poczęstunku, chcąc przyspieszyć przyjście ciepłej wiosny, seniorzy połączyli siły z dziećmi i postanowili przepędzić zimę wrzucając Marzannę do rzeki. Było to nowe doświadczenie nie tylko dla Przedszkolaków, ale także dla kilku Seniorów, którzy przyznali, że nigdy Marzanny „nie topili”.  W podziękowaniu za miłe odwiedziny, każde dziecko otrzymało  wykonane…

przejdź do artykułu

Spotkanie z radnymi gminy Tuszów Narodowy

Mieszkańcy Tuszowa Narodowego także niepokoją się o stan powietrza w gminie. W sesji rady gminy uczestniczył Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Zaniepokojenie mieszkańców również związane jest z działalnością firmy Kronospan. Dyrektor Andrzej Kulig przedstawił wszystkie działania samorządu województwa na rzecz poprawy jakości powietrza w zarówno w powiecie mieleckim jak i w całym województwie, znajdujących się w zakresie kompetencji urzędu marszałkowskiego. Wiele kierowanych pytań i problemów jest w zakresie kompetencji podległemu wojewodzie Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. Mieszkańców interesowała nie tylko kwestia firmy Kronospan, ale również sprawa…

przejdź do artykułu