Starostwa zawarł porozumienie z Nadleśnictwami

W środę, 3 stycznia, starosta Zbigniew Tymuła podpisał porozumienie dotyczące pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli również nadleśniczy z Nadleśnictwa Mielec oraz Nadleśnictwa Tuszyma – Hubert Sobiczewski i Andrzej Kochmański. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Nadleśnictwo Mielec zobowiązało się do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin: Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Miasto Mielec, Padew Narodowa oraz Mielec (obręby: Trześń, Szydłowiec, Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Wola Chorzelowska). Nadleśnictwo Tuszyma dbać będzie z kolei o tego samego…

przejdź do artykułu

„Wielka Księga Ziół” Nadleśnictwa Tuszyma opracowana

W słowie wstępnym do Wielkiej Księgi ziół Nadleśniczy Andrzej Kochmański napisał: „Lasy Nadleśnictwa Tuszyma dzięki prowadzonej w nich zrównoważonej gospodarki leśnej są bardzo bogate w różnorodność biologiczną roślin i tym samym w gatunki roślin zielarskich, które nie są dotknięte nawożeniem, modyfikacją genetyczną, czy jakimikolwiek skażeniami przemysłowymi. Częste przebywanie w lesie pozwala na korzystanie z walorów estetycznych i zapachowych tych cennych dla zdrowia roślin oraz na korzystanie z wydzielanych przez nie olejków eterycznych, co już samo w sobie wydaje się bezcenne dla naszego zdrowia. Zbiór odpowiednich części tych roślin, w odpowiedniej…

przejdź do artykułu

Dzieci z Krosna w Tuszymie

W dniu 20 października br. grupa dzieci ze Szkoły Podstawowe nr. 6 w Krośnie wzięła udział w zajęciach edukacyjnych naszego Projektu „Gospodarka Leśna Lasów Państwowych metodą Ochrony Przyrody”. Bieszczadzkich podróżników w nadleśnictwie przywitał Nadleśniczy Andrzej Kochmański, na którego ręce klasa przekazała jesienny obraz. Po zajęciach w sali edukacyjnej, zwiedzeniu wystawy, interaktywnej sali „Leśnicy też ocalili Londyn” wyruszyliśmy w teren. Wojenne historie wpisane w Tuszymskie lasy grupa wysłuchała w Parku historycznym w Bliźnie. Z Blizny odwiedziliśmy  nasze koniki, gdzie z obopólną radością dzieci przywitały Teksasa, Tuję, Tuszymę, Troskę i Hecę.  Oczywiście nie pominęliśmy…

przejdź do artykułu