1 Marca Dzień Żołnierza Wyklętego

Żołnierze Niezłomni i Wyklęci Dużo się obecnie słyszy o powyższych żołnierzach ze względu na wypadający 1 marca Dzień Żołnierza Wyklętego. Uważam, że przez lata nie zrobiono nic, aby młode pokolenia miały świadomość o co w tym wszystkim chodzi. Gubimy się nie tylko w faktach, ale nawet nie każdy wie, jaka różnica dzieli Żołnierza Wyklętego od Żołnierza Niezłomnego. Tego typu pomieszanie z poplątaniem znajdujemy w wielu publikacjach i wynika to z niezrozumienia dziejącego się wówczas bezprawia i okropności. Dla mnie, 90-latka od przedwojennych lat obserwującego co się działo, jasne jest że…

przejdź do artykułu

Historia mieleckiego sportu

Muszę się pochwalić, że udało mi się ostatnio nawiązać kontakt z krasnalem, o którym pragnę przypomnieć, że ma na imię Kazio i usadowiony jest na posesji mojego sąsiada Kazimierza Sokołowskiego. Tym razem kontakt nawiązany z jego inicjatywy rozpoczął się następującym pytaniem. Dlaczego ty napisałeś na blogu ponad 180 tematów, a nigdy nie napisałeś nic o mieleckim sporcie, który doskonale pamiętasz chodząc na mecze FKS Stal Mielec? Zapomniałeś jak w niedziele przed południem rodziny z dziećmi rozsiadały się na ławkach stadionu, wyciągały wałówkę, biesiadowały i śpiewały umilając sobie czas  do rozpoczęcia…

przejdź do artykułu

Marsz przez mieleckie lasy [zdjęcia]

W niedzielę, 11 lutego 2018 r., przez tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Mielec oraz Nadleśnictwo Nowa Dęba, przeszedł ekstremalny marsz upamiętniający powstanie lotnictwa polskiego. W marszu wzięli udział członkowie Aeroklubu Mieleckiego, Bliźnianie Park Historyczny, Odrodzony Mielec, GRH Rusal, JS 2221 Strzelec, OSP Dymitrów Mały, OSP Wola Mielecka oraz OSP przy Aeroklubie Mieleckim. Na zakończenie marszu zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze na Polanie Żołnierzy Wyklętych. Historia polskiego lotnictwa sięga roku 1918, czasu I wojny światowej. Proces powstawania lotnictwa rozpoczął się jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Trzeba zaznaczyć, że polskie formacje powstawały na…

przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR P.II.4131.2.249.2017 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 13 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744, poz. 1389) zarządza się, co następuje: § 1. Ulicy „6 Sierpnia” położonej w mieście Mielec nadaje się nazwę „Związku Strzeleckiego”. § 2. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uzasadnienie Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju…

przejdź do artykułu

O Stanisławie Tarnowskim na konferencji naukowej

W Muzeum Regionalnym w Mielcu odbyła się konferencja naukowa poświęcona Stanisławowi Tarnowskiemu. Pretekstem do przypomnienia osoby i myśli profesora była 180. rocznica jego narodzin oraz 100. rocznica śmierci. Konferencję otworzył prof. dr hab. Karol Tarnowski z Chorzelowa (UP JP II w Krakowie), który przypomniał postać Stanisława Tarnowskiego – profesora literatury, dziekana Wydziału filologicznego i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesa Akademii Umiejętności. Kolejne wykłady związane z osobą i myślą profesora poprowadzili: dr hab. Tadeusz Zych (prof. URz), dr Edyta Gracz-Chmura (UJ), o. dr Andrzej Bielat OP (Tarnobrzeg), dr Jerzy Skrzypczak (MRM), mgr…

przejdź do artykułu

Rocznicowe obchody niepodległościowe w Radomyślu Wielkim

W Radomyślu Wielkim zawiązał się Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Komitet tworzą samorządowcy, historycy, społecznicy, nauczyciele, regionaliści i strażacy. Przewodzi mu Jan Miękoś, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, a w jego skład weszli: Stanisław Lonczak, dr Andrzej Przybyszewski, dr Maria Przybyszewska, Józefa Smagacz, Andrzej Ziobroń, Piotr Masłyk, Ireneusz Wołoszyn, Eugeniusz Ryba i Krzysztof Babiarz. Godne przygotowanie jubileuszu Komitet ma inicjować i koordynować różne przedsięwzięcia w roku jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbyło się już pierwsze robocze spotkanie, podczas którego zostały zgłoszone propozycje działań upamiętniających to doniosłe…

przejdź do artykułu

Odbudowany pomnik w Zgórsku

W ostatnich dniach w Zgórsku zakończono odbudowę pomnika upamiętniającego ofiary rabacji chłopskiej. W 1846 roku, w czasie tzw. rabacji chłopskiej, w Zgórsku miały miejsce tragiczne wydarzenia. W swojej pracy „Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lutego”, ks. Stefan Dembiński tak pisał: „W Zgórsku zamordowano ordynata Teodora Broniewskiego oraz dwóch jego braci: Józefa  i Leona. W celu odstraszenia rabusiów strzelali czas jakiś, lecz kiedy zabrakło już amunicji, zostali powiązani i wywleczeni na boisko do stodoły i tu cepami na miazgę zbici. W Zgórsku wjechał chłop Maciej…

przejdź do artykułu

Czar 50-letnich par

W tym roku 10 par z gminy Radomyśl Wielki doczekało pięknego, złotego jubileuszu pożycia małżeńskiego. Uroczystość złotych godów odbyła się w czwartek, 23 listopada. Świętowanie tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną w kościele parafialnym w Radomyślu Wielkim – To radosna chwila. Składamy dziękczynienie za 50 lat waszego wspólnego życia, za owoce waszego życia, za życie, które pięknie się dopełnia, ale będziemy też prosić o dalsze łaski w waszej dalszej ziemskiej wędrówce – witał Jubilatów ks. Jerzy Bulsa, proboszcz radomyskiej parafii. Śmiały krok w nieznane W homilii ks. Marcin Babiński zwrócił…

przejdź do artykułu

Patriotyczny śpiew młodzieży

„My Pierwsza Brygada”, „Białe róże”, „Powrócisz tu”, „Warszawskie dzieci”, „Mury” i wiele innych piosenek o wymowie patriotycznej z różnych okresów naszej najnowszej historii zabrzmiało 21 listopada w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim w ramach Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej. Przegląd przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych. W gronie uczniów klas 4-5 nie mieli sobie równych uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim. Zwyciężył Mateusz Kulpa, który zaśpiewał „Piechotę”. Drugie miejsca zajęły: Zofia Litwin za „Dziewczynę z granatem” i Martyna Wyzga za „Mury”, a wyróżnienie otrzymała Amelia Smoła. Trzecia…

przejdź do artykułu

Z Kart historii mieleckiego Technikum Elektrycznego. Jubileusz 50-lecia

W piątek, 1 grudnia, odbędzie się uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej przy mieleckim „Elektryku” połączona z obchodami jubileuszu 50-lecia szkoły. Wspólne świętowanie rozpocznie się o godzinie 9:00 od Mszy Świętej w Bursie Szkolnej przy ul. Warszawskiej. Oficjalna część uroczystości odbędzie się z kolei w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego przy ul. Kilińskiego 24. W programie zaplanowano: powitanie gości, przemówienia okolicznościowe, występy artystyczne i uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej. Spotkanie w gmachu „Elektryka” będzie również okazją do integracji absolwentów i uczniów szkoły oraz wspominania jej bujnej, 50-letniej historii. Technikum Elektryczne…

przejdź do artykułu

Obok Urzędu Miejskiego posadzono Dąb Niepodległości

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości z udziałem wojewody podkarpackiego – Ewy Leniart, marszałka województwa podkarpackiego – Władysława Ortyla, starosty powiatu mieleckiego Zbigniewa Tymuły i wypełniającego zadania i kompetencje prezydenta Mielca – Jana Myśliwca oraz licznych przedstawicieli mieleckiej społeczności miała miejsce uroczystość posadzenia Dębu Niepodległości. Drzewo posadzono na skwerze pomiędzy budynkiem Liceum, a budynkiem Urzędu Miejskiego. Organizatorem uroczystości i inicjatorem przedsięwzięcia był Obywatelski Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Uroczystość rozpoczęła w mieście Rok Niepodległości, czyli przygotowania do obchodów jubileuszu 100-lecia Niepodległości,…

przejdź do artykułu

Obywatelski Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W dniu 4 listopada w Pałacyku Oborskich miało miejsce spotkanie Obywatelskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu. Zespół działał nieformalnie już od roku zajmując się przygotowaniem obchodów, planując liczne inicjatywy i przedsięwzięcia oraz kompletując swój skład. Jego powołaniu w listopadzie 2016 r. towarzyszyło poświęcenie sadzonek Dębów Niepodległości przeznaczonych dla upamiętnienia lokalnych bohaterów. Komitet tworzą społecznicy, pasjonaci historii, pedagodzy, samorządowy oraz rodziny mieleckich legionistów. Komitetowi przewodniczy marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Honorowym przewodniczącym obwołano Jerzego Dębickiego, nestora środowiska patriotycznego w Mielcu. Obywatelski Komitet zrzesza obecnie 32 członków jest zespołem…

przejdź do artykułu

Dąb Niepodległościowy już posadzony!

W powiecie mieleckim rozpoczęto świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Między innymi posadzono dąb – żywy pomnik pamięci. Drzewo upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości posadzone zostało na skwerze pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu a Urzędem Miejskim w Mielcu. Historycznego zasypania sadzonki dokonali m.in. samorządowcy: wojewoda Ewa Leniart, marszałek Władysław Ortyl, starosta Zbigniew Tymuła oraz prezydent Jan Myśliwiec, a także członkowie Obywatelskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu. To właśnie komitet był pomysłodawcą posadzenia dębu i, co dodać należy, planuje kolejne tego rodzaju przedsięwzięcia. Chcielibyśmy, by Dęby Niepodległości, żywe…

przejdź do artykułu

Złogi komunistyczne na ziemi mieleckiej…

Prawie 30 lat po deklarowanym upadku komuny w Polsce pozornie problem postkomunizmu na ziemi mieleckiej wydaje się już nie aktualny. Pozory jednak (jak zazwyczaj) mylą. Mielec i okolice przeniknięte są bardzo głęboko układami i powiązaniami postkomunistycznymi. Ciągle związane z nomenklaturą komunistyczną „rody” odgrywają ważną rolę tak w polityce jak biznesie i administracji. Mielec a zwłaszcza dawne WSK jako zakład wojskowy produkujący na potrzeby m.in. ZSRR był przeniknięty tajnymi służbami, których część do dziś nie została ujawniona. Było też WSK (nie tylko ono) mocno aktywne w jawnej kolaboracji z PRL-em w…

przejdź do artykułu

Kolejny projekt Odrodzonego Mielca! Upamiętnią Żołnierzy Wyklętych

Stowarzyszenie Odrodzony Mielec rusza z kolejnym projektem pt. „Mieleccy Patrioci”. Tym razem przy deptaku na Smoczce powstaje mural upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. Pierwsze kształty powstaną już w poniedziałek 30 października. Na muralach chcemy przedstawić sylwetki mieleckich patriotów, którzy zasłużyli się dla Ojczyzny oraz lokalnej społeczności w czasach II wojny światowej oraz w okresie powojennym – mówi Grzegorz Ziomek, prezes Stowarzyszenia Odrodzony Mielec. Mural będzie przedstawiał m.in. sylwetkę Wojciecha Lisa pseud. „Mściciel” (1913-48) – żołnierza Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, dowódcy oddziału partyzanckiego walczącego przeciw Niemcom i Sowietom.…

przejdź do artykułu