Pięć szkół podstawowych w programie „Aktywna tablica”

Pięć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przecław zakwalifikowało się do wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Po 14 000 zł otrzymały szkoły podstawowe w Dobryninie, Kiełkowie, Przecławiu, Tuszymie oraz Rzemieniu, co daje w sumie 70 000 zł. Z powyższych środków zostanie zakupionych 10 tablic interaktywnych, 1 projektor multimedialny, 4 zestawy głośników i 3 monitory interaktywne. Założeniem programu jest przesłanie, iż jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Aktualności

Leave a Comment