Program Targów Pracy Powiatu Mieleckiego

Targi Pracy Powiatu Mieleckiego odbędą się 19.04.2018 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu (ZST w Mielcu) w godzinach od 12:00 do 17:00.

 • 12:00 do 12:15 – Otwarcie Targów Pracy Powiatu Mieleckiego z udziałem zaproszonych gości, powitanie uczestników – Aula ZST w Mielcu, stoisko Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.
 • 12:15 do 17:00 – Udostępnienie stoisk wystawców dla odwiedzających Targi. Prezentacja firm, propozycji miejsc pracy oraz rekrutacja na wolne miejsca pracy – Aula ZST w Mielcu.
 • 12:15 do 17:00 – Udostępnienie stoisk partnerów dla odwiedzających Targi. Prezentacja Partnerów oraz przygotowanych atrakcji jak: symulatory lotów, pokaz ratownictwa medycznego, profesjonalne zdjęcia do CV, pomiar i analiza składu ciała, porady dietetyka i fizjoterapeuty, makijaż biznesowy, i wiele innych – korytarz przy Auli ZST w Mielcu.
 • 17:00 Pożegnanie gości i zakończenie Targów.

Równolegle do Targów odbywać się będą:

 • Sala numer 65 ZST w Mielcu
  • 13:15 do 14:15 – Panel dyskusyjny „Aktualne trendy na rynku pracy”, a w nim:
   • prezentacja trendów potencjału kadrowego rynku pracy powiatu mieleckiego w oparciu o wyniki badania realizowanego w 2017 roku „Potencjał kadrowy rynku pracy w powiecie mieleckim”; przedstawienie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i kształcenie ustawiczne w powiecie mieleckim,
   • prezentacja trendów potencjału kadrowego podkarpackiego rynku pracy w oparciu o wyniki badania realizowanego w 2017 roku „Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy”,
   • dyskusja z zaproszonymi gośćmi i pracodawcami na temat lokalnego rynku pracy.
 • Sala nr 66 ZST w Mielcu
  • 13:15 do 14:00 – Warsztaty biznesowe, a podczas nich:
   • prezentacja narzędzi wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pacy w Mielcu i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej,
   • prezentacja firm, które skorzystały ze wsparcia na prowadzenie działalności gospodarczej udzielonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.
  • 14:15 do 15:15 – Indywidualne konsultacje w zakresie sporządzania wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.
 • Sala nr 64 ZST w Mielcu

  • 12:30 do 16:30 – Warsztaty „Profesjonalne CV i list motywacyjny” – konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych przydatnych w procesie poszukiwania zatrudnienia przygotowanych przez uczestników Targów. Możliwość wydruku dokumentów aplikacyjnych.

Aktualności

Leave a Comment