Piotr Pilch, członek zarządu Województwa Podkarpackiego w Gminie Padew Narodowa

Piotr Pilch w ostatnich dniach gościł w Gminie Padew Narodowa podkreślając tempo rozwoju i umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę i wraz z Robertem Plutą – Wójtem Gminy Padew Narodowa obejrzał m.in. wspólne inwestycje Gminy i Samorządu Województwa, tj.:

– budowę drugiej oczyszczalni wraz z suszarnią osadów ( + sieci) – wartość inwestycji ponad 15 mln złotych, w tym 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych,

– rewitalizację chodnika, którego właścicielem jest Urząd Marszałkowski w Rzeszowie – kolejny etap 100 tys. złotych, w tym po podpisaniu porozumienia z Gminą Padew Narodowa dofinansowanie wyniesie 50 tys. zł.

– zadanie zamknięte: pełna modernizacja Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Padwi Narodowej z ogrzewaniem, oświetleniem i stolarką okienną – 1 mln 700 tys. zł – dofinansowanie 85%

Piotr Pilch odwiedził również miejsce urodzin Wielkiego Polaka Ignacego Łukasiewicza w Zadusznikach w ostatnich latach upamiętnione i odrestaurowane przez Gminę.

Obraz na stronie pilch1.jpg

Obraz na stronie pilch2.jpg

Obraz na stronie pilch3.jpg

Obraz na stronie pilch4.jpg

Obraz na stronie pilch6.jpg

Obraz na stronie pilch7.jpg

Obraz na stronie pilch8.jpg

Obraz na stronie pilch9.jpg

Obraz na stronie pilch10.jpg

Aktualności

One Thought to “Piotr Pilch, członek zarządu Województwa Podkarpackiego w Gminie Padew Narodowa”

  1. aa

    Ten chodnik to 3 czy juz 5 raz est poprawiany bo… polozony na piasku…. ile jeszcze bedziemy placic za buble????

Leave a Comment