Ważne! Szkolenie pododdziałów 33blp

Dowódca 33blp informuje o szkoleniu rotacyjnym na terenie powiatu mieleckiego, w miejscowości Piątkowiec. Szkolenie rotacyjne w Piatkowcu odbędzie się 18 kwietnia w godzinach od 7:00 do 20:00. Podczas szkolenia nie będą wykorzystywane środki bojowe, jedynie środki pozoracji pola walki. Szkolenie będzie realizowane z zachowaniem przepisów ppoż. i BHP, a teren zostanie później doprowadzony do stanu wyjściowego.

przejdź do artykułu

Finalista z Elektryka

Paweł Bryk, uczeń trzeciej klasy technikum mechatronicznego Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego, został finalistą XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Finał olimpiady odbył się w dniach 23 – 24. 03. 2018 w Gorzowie Wielkopolskim. Tegoroczne rozgrywki odbyły się, podobnie jak w poprzedniej edycji, dwuetapowo: etap pierwszy w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – (9 lutego 2018 r.) – test pisemny w celu wyselekcjonowania najlepszych szesnastu zawodników w każdej grupie tematycznej; etap drugi w Zespole Szkół Elektrycznych im. mjr Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim – część praktyczna i finały. Zdolny…

przejdź do artykułu