Szkolny konkurs ,,My lapbook – grammar is easy” w Radomyślu Wielkim

Szkolny konkurs ,,My lapbook – grammar is easy” dla klas VI – VII SP Radomyśl Wielki został rozstrzygnięty. Uczniowie wykonali lapbooki o czasach gramatycznych: Present Simple, Present Continous, Past Simple, Past Continous. Lapbook to własnoręcznie wykonana książeczka tematyczna. Jest czymś w rodzaju teczki, w której zgromadzone są wiadomości na określony temat. Wszystkie informacje umieszczone są w kieszonkach, kopertach, karteczkach o przeróżnych kształtach. – Praca nad stworzeniem własnego lapbooka uczy organizacjii pracy, rozwija kreatywność, porządkuje i pogłębia wiedzę. Jest atrakcyjną formą nauki, jednocześnie zachęca do powtórek i utrwala wiedzę. Bardzo się cieszę, że nasi uczniowie…

przejdź do artykułu

Kwalifikacja wojskowa na rok 2018

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają: 1. mężczyźni urodzeni w 1999 r. 2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 3. osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, 4. kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 2017/2018 kończą naukę. 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do…

przejdź do artykułu

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Mielec

Sesja Rady Gminy Mielec z następującym porządkiem obrad: Interpelacje Radnych. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mielec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec obszar ”A”. Załącznik nr 1, załącznik nr 2,…

przejdź do artykułu

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu

W związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 marca 2018 r. ,  Urząd Gminy w Mielcu udostępnia  do publicznej wiadomości poniższe dokumenty: informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 13 marca 2018 r. o zmianach w naborze na urzędników wyborczych, w tym o zmianie liczby urzędników wyborczych i przedłużeniu terminu dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, liczba urzędników wyborczych po zmianach powoływanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca…

przejdź do artykułu

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu Mieleckiego

Zawiadomienie o XL Sesja Rady Powiatu Mieleckiego, która odbędzie się w dniu  22 marca 2018 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b. Tematyka Obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.…

przejdź do artykułu

Laureatki ogólnopolskich eliminacji VIII Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Uczennice technikum Zespołu Szkół w Mielcu, Żaneta Skoczylas i Katarzyna Soja, zostały laureatkami ogólnopolskich eliminacji VIII Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego Nic się nie kończy prostym tak lub nie, adresowanego do młodzieży ze szkół średnich. W bieżącym roku do krakowskich organizatorów napłynęła rekordowa liczba prac z całego kraju, jednak decyzją jury, do dwuczęściowego finału zakwalifikowano jedynie dziewięć osób, co jeszcze bardziej podkreśla stopień trudności naukowego turnieju. W obszernych pracach konkursowych mieszkanki powiatu mieleckiego poddały szczegółowej analizie teksty piosenek barda „Solidarności” podejmujące motyw starości i samotności. Wartością…

przejdź do artykułu

„Sanatorium pod gwiazdami” na Dzień Kobiet w Padwi Narodowej

Dla Pań zaangażowanych w życie i rozwój gminy Padew Narodowa już po raz szósty zorganizowano wyjątkowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie stało się okazją do podziękowania za codzienną działalność kobiet, złożenia im najlepszych życzeń oraz przyjrzenia się wyjątkowemu spektaklowi. „Sanatorium pod zegarami” wystawiła Grupa Wokalno-Teatralna „Pasjonata”. Aktorzy przenieśli widownię w tętniący życiem, humorem i nieskrępowaną radością świat sanatoryjny, w którym każdy dzień jest przygodą i okazją do dobrej zabawy. Kuracjuszom towarzyszyła poezja Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Nie zabrakło też wspaniałych piosenek: „Mija mi”, „Skleroza”, „Po co babcię denerwować”,…

przejdź do artykułu