Walne Zebranie członków OSP Kębłów

W ostatnich dniach w remizie OSP Kębłów odbyło się Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebranie otworzył Prezes Zarządu dh Piotr Kędzior, który powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie przybyłych na zebranie zaproszonych gości.

Wśród gości znaleźli się: Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie – mł. bryg. Andrzej Marczenia, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mielcu – st. kpt. Łukasz Kapinos, Wójt Gminy Padew Narodowa – Robert Pluta, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mielcu, a jednocześnie Przewodnicząca Rady Gminy Padew Narodowa – dh Janusz Bik, Radny Rady Powiatu Mieleckiego – Dawid Uzar, Wikary Parafii Padew Narodowa – ks. Krzysztof Czajkowski.

Po powitaniu wszystkich gości, druhen i druhów oraz członków nowo utworzonej drużyny MDP Prezes OSP zaprosił wszystkich zebranych do wyjścia na zewnątrz obiektu gdzie następnie odbyła się krótka uroczystość przed wyremontowanym pomieszczeniem garażowym jednostki. Uroczystego symbolicznego otwarcia garażu poprzez zdalne otwarcie pilotem bramy garażowej dokonał Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Andrzej Marczenia oraz Wójt Gminy Robert Pluta. Kolejny element ceremonii przeprowadził  ks. Krzysztof Czajkowski, który pobłogosławił nowo wyremontowane pomieszczenie.

Remont został przeprowadzony w miesiącach wrzesień – październik ubiegłego roku Zakres robót objął: wymianę bramy garażowej, wykonanie nowej posadzki przemysłowej, uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie ścian, wykonanie lamperii z tynku mozaikowego, remont kanału remontowego oraz wymianę konwektora gazowego. Inwestycja realizowana została przez jednostkę OSP Kębłów wspólnie z Gminą Padew Narodowa. Wartość inwestycji wyniosła 41.904,29 zł,  z czego  22.000,00 zł to kwota ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji, które za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zostały przyznane jednostce w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Prace remontowe wykonała firma:„Hydrotom” Tomasz Kmuk z Pawi Narodowej.

Po powrocie na salę obrad wszyscy zebrani jednogłośnie zaaprobowali proponowany program obrad. Podkreślali szczególnie historyczne osiągnięcie sportowe jednostki w roku 2017 jakim było zdobycie I miejsca i tytułu Mistrza Powiatu Mieleckiego w zawodach sportowo-pożarniczych w grupie A (drużyn męskich) oraz przekazali życzenia realizacji planów i zamierzeń w roku 2018. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz przedłożeniu wniosku o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2017 rok odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie absolutorium zostało przyjęte.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes jednostki dh Piotr Kędzior podziękował wszystkim przybyłym za obecność, a szczególnie gościom za uświetnienie zebrania. Podziękował w imieniu jednostki gościom za wsparcie działalności jednostki w roku sprawozdawczym, który był jubileuszowym 110-tym rokiem funkcjonowania jednostki. Podziękował za ciepłe słowa, które goście skierowali do zebranych oraz złożył deklarację, że jednostka dalej będzie utrzymywać wysoki poziom działalności statutowej. Podkreślił szczególnie plany związane z nowoutworzoną w jednostce drużyną młodzieżową, realizacji działalności operacyjnej oraz złożył w imieniu jednostki zobowiązanie do właściwego przygotowania i godnego reprezentowania gminy i powiatu na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w roku bieżącym. Zebranie zakończył skromny strażacki poczęstunek.

Obraz na stronie keblow_1.jpg

Obraz na stronie keblow_1a.jpg

Obraz na stronie keblow_2.jpg

Obraz na stronie keblow_3.jpg

Obraz na stronie keblow_4.jpg

Obraz na stronie keblow_5.jpg

Obraz na stronie keblow_6.jpg

Obraz na stronie keblow_7.jpg

Obraz na stronie keblow_8.jpg

Obraz na stronie keblow_9.jpg

Obraz na stronie keblow_10.jpg

Obraz na stronie keblow_11.jpg

Obraz na stronie keblow_12.jpg

Obraz na stronie keblow_13.jpg

Obraz na stronie keblow_14.jpg

Obraz na stronie keblow_15.jpg

Obraz na stronie keblow_16.jpg

Aktualności

Leave a Comment