Zasady przyłączenia budynku do nowej sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach

W związku z zakończeniem prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice, Gmina Mielec przypomina o zasadach przyłączenia istniejącego budynku do  nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy Mielec.

Aby wykonać podłączenie istniejącego budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacji  sanitarnej  Inwestor ma obowiązek:

  1. Uzyskać w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, pok. nr 16 lub w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielcu (GZGK), ul. Głowackiego 5, pok. nr 14 – kopię mapy zawierającej projekt przyłącza lub studzienki przyłączeniowej.
  1. Zgłosić do GZGK w Mielcu zamiar wykonania przyłącza co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem prac w terenie, w celu  umożliwienia wykonania przez pracownika GZGK czynności nadzoru nad wykonaniem przyłącza i włączeniem go do gminnej sieci kanalizacyjnej.
  1. Zlecić wykonanie przyłącza uprawnionemu wykonawcy.
  1. W przypadku braku w studzience przyłączeniowej wolnego odgałęzienia, połączenie wykonać na uszczelkę gumową tzw. „in situ”. Otwór w studzience betonowej należy wykonać wiertnicą do otworów. Niedozwolone jest uszczelnianie otworów montażowych poliuretanową pianką montażową.
  1. Wypełnić z wykonawcą protokół odbioru robót.
  1. Zlecić uprawnionemu geodecie sporządzenie mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza przed jego zakryciem.
  1. Dopełnić formalności związanych z zakończeniem budowy przyłącza, tj. przekazać do GZGK protokół odbioru robót wraz z mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i  zawrzeć z GZGK umowę o odbiór ścieków.

Uwaga: Inwestor wykonujący przyłącze, odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania prac ziemnych a związane z uszkodzeniem istniejącej, podziemnej infrastruktury technicznej (rurociągi, kable energetyczne, kable teletechniczne, itp.) oraz straty poniesione z tego powodu przez  innych odbiorców wody, gazu, energii elektrycznej,  użytkowników kanalizacji itp.

materiał informacyjny

Aktualności

One Thought to “Zasady przyłączenia budynku do nowej sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach”

  1. Byłem zachwycony że znalazłem tę stronę w sieci. Muszę chociaż dać lajka za twoje działania . Gratki. Ja zdecydowanie będę rekomendował to miejsce i regularnie odwiedzał zeby zobaczyć nowe artykuły Joga Joanna

Leave a Comment