Przekaż 1% dla organizacji pożytku publicznego z Powiatu Mieleckiego

Składając coroczne zeznania podatkowe warto pamiętać o możliwości przekazania 1% podatku na dowolną organizację pożytku publicznego.

Starostwo Powiatowe zachęca do wsparcia stowarzyszeń funkcjonujących w bezpośrednim sąsiedztwie. Poniżej lista  organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017,

sporządzony zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.) z terenu Powiatu Mieleckiego [1] w roku 2018

Lp. NR KRS NUMER_NIP NAZWA GMINA MIEJSCOWOŚĆ
1.         0000002188 8171810721 STOWARZYSZENIE AMAZONEK POWIATU MIELECKIEGO MIELEC MIELEC
2.         0000002503 8171848592 KLUB ŻEGLARSKI „ORKAN” MIELEC MIELEC
3.         0000019619 8171347795 MIELECKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W MIELCU MIELEC MIELEC
4.         0000056259 8171558463 STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ STAL MIELEC W MIELCU MIELEC MIELEC
5.         0000063084 8171812358 STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJĄCYCH PRZY W.T.Z. MIELEC MIELEC
6.         0000066491 8171040312 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MIEJSKI   W MIELCU MIELEC MIELEC
7.         0000113671 8171901487 „FUNDACJA PROMOCJI TWÓRCÓW KULTURY I SZTUKI” IM. ANDRZEJA ZAUCHY MIELEC MIELEC
8.         0000144315   KLUB JEŹDZIECKI „PRZEDŚWIT” MIELEC CHORZELÓW
9.         0000183891 8171203174 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MIELECKIEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA MIELEC MIELEC
10.      0000186111   STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE „OJCOWIZNA” W TUSZOWIE NARODOWYM TUSZÓW NARODOWY TUSZÓW NARODOWY
11.      0000194434 8171950474 STOWARZYSZENIE „NASZA GMINA” RADOMYŚL WIELKI DULCZA MAŁA
12.      0000198381 8171410080 AEROKLUB MIELECKI IM. BRACI DZIAŁOWSKICH MIELEC MIELEC
13.      0000215446 8171965636 STOWARZYSZENIE KULTURALNE JARTE MIELEC MIELEC
14.      0000219331 8171661333 STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „NOWE ŻYCIE” MIELEC MIELEC
15.      0000229114 8171816801 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „IKAR” MIELEC MIELEC MIELEC
16.      0000232950 8171884895 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

– KOŁO W MIELCU

MIELEC MIELEC
17.      0000236847   STOWARZYSZENIE „GODNE ŻYCIE DLA DZIECI” MIELEC MIELEC
18.      0000238093   FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU MIELECKIEGO MIELEC MIELEC
19.      0000250594 8172013872 STOWARZYSZENIE „JEDNO ŻYCIE” MIELEC MIELEC
20.      0000277956   STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SADKOWA GÓRA „INICJATYWA” BOROWA SADKOWA GÓRA
21.      0000278724 8171766724 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W MIELCU MIELEC MIELEC
22.      0000278729 8172045814 POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” 1893 W MIELCU MIELEC MIELEC
23.      0000286073   „STOWARZYSZENIE DLA WAS” MIELEC MIELEC
24.      0000295255 8172070290 STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH OSADA CZERMIN OTAŁĘŻ
25.      0000320492 8172104830 KLUB BRYDŻOWY HOTEL POLSKI – MIELEC MIELEC MIELEC
26.      0000324964 8172106823 STOWARZYSZENIE „KU PRZYSZŁOŚCI” W PARTYNI RADOMYŚL WIELKI PARTYNIA
27.      0000327830 8172112657 AEROKLUB IM. BOGUSŁAWA „BODKA” MROZKA W TUSZOWIE NARODOWYM TUSZÓW NARODOWY TUSZÓW NARODOWY
28.      0000328337 8172111793 STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA POKOLEŃ” W DĄBIU RADOMYŚL WIELKI DĄBIE
29.      0000334947 8171485161 LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY STAL MIELEC MIELEC MIELEC
30.      0000337413 8172125080 STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „SIEDLISKO POKOLEŃ” PRZECŁAW RZEMIEŃ
31.      0000393402 8171558492 LUDOWY KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” MALINIE TUSZÓW NARODOWY MALINIE
32.      0000419000 8172172441 STOWARZYSZENIE „POWIŚLE GLINY MAŁE” BOROWA GLINY MAŁE
33.      0000426269 8172172607 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI AUTYSTYCZNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH SUN RISE MIELEC MIELEC
34.      0000465040 8172174210 STOWARZYSZENIE KAWALERII KONNEJ W DOBRYNINIE IM.5 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH PRZECŁAW DOBRYNIN
35.      0000540103   LUDOWY KLUB SPORTOWY „CZARNI” W TRZEŚNI MIELEC TRZEŚŃ
36.      0000555751 8172177438 STOWARZYSZENIE „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŚWIAT” TUSZÓW NARODOWY DĘBIAKI
37.      0000707160 8172185656 TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA – KOŁO MIELECKIE MIELEC MIELEC

Aktualności

Leave a Comment