Cztery karetki i dwa radiowozy

Mieleckie pogotowie i policja wzbogaciły się w 2017 roku łącznie o sześć pojazdów. Ich zakup w dużej mierze wsparły środki zewnętrzne.

Radiowozy dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu zostały zakupione wspólnymi siłami samorządu województwa, samorządu powiatowego oraz rządowego Programu Modernizacji Policji. Wkład własny powiatu wyniósł 60 tys. złotych. Oprócz mieleckiej komendy w nowe pojazdy wzbogaciło się też 13 innych jednostek policji z terenu województwa. W sumie na ulice Podkarpacia wyjechało 40 nowych radiowozów wartych około 2,3 miliona złotych.

Do oddziałów pogotowia ratunkowego z Podkarpacia trafiło z kolei 13 karetek – każda warta średnio po 500 tys. złotych. Środki na ich zakup zostały przekazane samorządom powiatowym z budżetu wojewody, w którym w 2017 roku wyasygnowano na ten cel 6,5 miliona złotych. Ambulanse trafiły do stacji pogotowia w pięciu powiatach, w tym do Mielca. Z trzech profesjonalnie wyposażonych karetek korzystają już mieleccy ratownicy.

Środki na jeszcze jedną karetkę władze powiatu przekazały mieleckiemu pogotowiu w marcu ubiegłego roku. Za 600 tys. złotych zakupiono ambulans z pełnym wyposażeniem, przeznaczony do obsługi Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej. Punkt ten rozpoczął działalność 1 lipca 2017 roku.

Doposażenie mieleckiego pogotowia i policji było możliwe przede wszystkim dzięki współpracy administracji rządowej różnych szczebli. Wierzę, że dzięki przekazanemu sprzętowi nasze służby będą mogły działać jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej – komentuje starosta Zbigniew Tymuła.

Aktualności

Leave a Comment