Mieleccy farmaceuci wybrali Aptekarza Powiatowego

Elżbieta Makuch będzie mieleckim pośrednikiem pomiędzy samorządem powiatowym a aptekarskim. Zadecydowali o tym farmaceuci z powiatu mieleckiego podczas spotkania w czwartek, 8 lutego. W spotkaniu, oprócz aptekarzy, udział wzięli również: Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła oraz Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Lucyna Samborska. Zebranie było efektem podjęcia przez Okręgowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej uchwały mówiącej o potrzebie wyboru Aptekarza Powiatowego w każdym powiecie. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami, zadaniem takiego aptekarza będzie m.in. współpraca ze Starostwem Powiatowym przy tworzeniu harmonogramu dyżurów aptek, a także informowanie Podkarpackiej Okręgowej Rady…

przejdź do artykułu

Stanowisko Starostwa Powiatu Mieleckiego w sprawie wyroku WSA dot. scalania gruntów

Postępowanie scaleniowe w Padwi Narodowej trwało w latach 2005 – 2007 a do dnia dzisiejszego z punktu widzenia administracyjnego nie zostało ono zakończone. W chwili obecnej sprawa jest ponownie po wydaniu wyroku przez WSA w Rzeszowie. Na skargi złożone przez kilkunastu uczestników scalenia niezgadzających się z decyzją scaleniową Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał w dniu 29 grudnia 2017 roku wyrok, w którym uchylił decyzję scaleniową starosty powiatu mieleckiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz stwierdził nieważność postanowienia starosty powiatu mieleckiego z 28 lutego 2007 r. Sąd stwierdził, że…

przejdź do artykułu

Za nami XXXIX sesja Rady Powiatu Mieleckiego

W czwartek, 7 lutego, odbyły się kolejne obrady Rady Powiatu Mieleckiego. Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od sprawozdania Starosty Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymuły z działalności Zarządu Powiatu między sesjami oraz przegłosowania uchwały zmieniającej uchwałę budżetową powiatu na bieżący rok. Radni przyjęli też uchwałę dotyczącą trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, a także uchwałę dotyczącą podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. Jednogłośnie zatwierdzony został projekt pozakonkursowy „Aktywizacja osób…

przejdź do artykułu

Uczniowie ZST rozpoczęli praktyki w firmie Linetech

29 stycznia pierwsi uczniowie uczęszczający do klas patronackich firmy Linetech Aircraft Maintenance rozpoczęli praktyki w rzeszowskim hangarze. Są wśród nich przyszli mechanicy lotniczy z mieleckiego Zespołu Szkół Technicznych. Projekt, do którego firma i szkoły przygotowywały się przez niemal rok ruszył we wrześniu. Uczniowie uczęszczający do klas patronackich Linetech rozpoczęli praktyki zawodowe, które będą liczyć się do doświadczenia potrzebnego w zdobyciu licencji podstawowej mechanika lotniczego. Młodzież nie tylko zdobędzie pierwsze praktyczne doświadczenia, ale i otrzyma wynagrodzenie za pracę. W ciągu roku każdy uczęszczający odbędzie 150 godzin praktyki. Poza kształceniem uczniów, Linetech…

przejdź do artykułu