Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK

W Urzędzie Miejskim w Mielcu Wykonujący Zadania i Kompetencje Prezydenta Miasta Mielca Jan Myśliwiec oraz zastępca prezydenta Tadeusz Siemek podpisali umowę z przedstawicielami firmy BAUDZIEDZIC Sp. z o.o., która będzie generalnym wykonawcą przebudowy i rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK przy ulicy Kusocińskiego w Mielcu. Zakończyła się w ten sposób procedura wyłonienia wykonawcy tej inwestycji.  Koszt realizacji I etapu (bez zagospodarowania terenu wokół obiektu) wyniesie 20 441 369 zł, a termin zakończenia prac wyznaczono na 15 grudnia 2018 roku. Projekt zgłoszony w ramach konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, w ramach Regionalnego Programu…

przejdź do artykułu

Rada będzie obradować w środę, 7 lutego!

W najbliższą środę [7 luty] w CKPiDN w Mielcu o godzinie 13.00 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Temat obrad: Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz  niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. Podjęcie uchwały…

przejdź do artykułu