PZPSW w Mielcu jako jedyna placówka w regionie realizuje program „Za życie”

Od listopada 2017r. w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. To forma wsparcia dla rodzin zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Utworzenie projektu opiera się o założenia programu „Za życiem” i jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Mieleckim. Projekt będzie trwał pięć lat i zakończy się w 2021 roku. Jego celem jest zapewnienie małym dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom kompleksowego, specjalistycznego wsparcia. Do końca grudnia 2017 roku w programie wzięło udział 36 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym, objętych wczesnym…

przejdź do artykułu