XXXVII Sesja Rady Gminy Borowa

29 grudnia 2017 o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Borowa, na której radni uchwalili Budżet Gminy na 2018 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borowa na lata 2018-2025.

W części uroczystej sesji Wójt Gminy Borowa Władysław Błażejowski  podsumował miniony rok oraz  przedstawił planowane do realizacji przedsięwzięcia na rok 2018. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom gminy, dyrektorom szkół, Kierownikowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcom gminy za owocną współpracę w 2017 roku a także złożył serdeczne życzenia na 2018 rok. Uroczystą sesję uświetniła swoim występem gminna Kapela Ludowa „Borowiacy”.

Rozstrzygnięto również X edycję konkursu „Na najładniejszą i bezpieczną posesję na terenie gminy Borowa”. Dzięki konkursowi gminne miejscowości są coraz piękniejsze, zadbane i uporządkowane. W swoich założeniach konkurs zachęca do poprawy estetyki zabudowy i otoczenia, bezpieczeństwa oraz warunków higieniczno-sanitarnych, a co za tym idzie, poprawia się wizerunek wsi. Do tej edycji zgłosiło się w sumie 12 osób – właścicieli posesji i gospodarstw.

Aktualności

Leave a Comment