XXXVII Sesja Rady Gminy Borowa

29 grudnia 2017 o godz. 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Borowa, na której radni uchwalili Budżet Gminy na 2018 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borowa na lata 2018-2025. W części uroczystej sesji Wójt Gminy Borowa Władysław Błażejowski  podsumował miniony rok oraz  przedstawił planowane do realizacji przedsięwzięcia na rok 2018. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom gminy, dyrektorom szkół, Kierownikowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcom…

przejdź do artykułu