Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j Dz. U.z 2017r. poz. 1289 ze zm.) Wójt Gminy Mielec zawiadamia, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Każdy właściciel otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 1. Dla nieruchomości zamieszkałych jeśli odpady zbierane  i odbierane są w sposób selektywny wynosi miesięcznie:
  1. dla gospodarstwa domowego 1 osobowego – 18,00 zł
  2. dla gospodarstwa domowego 2 osobowego – 28,00 zł
  3. dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej – 42,00 zł

 2. Dla nieruchomości zamieszkałych jeśli odpady zbierane  i odbierane są w sposób nieselektywny wynosi miesięcznie:
  1. dla gospodarstwa domowego 1 osobowego – 27,00 zł
  2. dla gospodarstwa domowego 2 osobowego – 42,00 zł
  3. dla gospodarstwa domowego 3 osobowego i powyżej – 63,00 zł

 3. Dla nieruchomościach niezamieszkałych jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynosi miesięcznie:
  1. 12,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
  2. 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
  3. 48,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
  4. 233,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
  5. 1253,00 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów
 4. Dla nieruchomości niezamieszkałych jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynosi miesięcznie:
  1. 18,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów
  2. 36,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów
  3. 72,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
  4. 350,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
  5. 1 880,00 zł za pojemnik o pojemności 6000 litrów

Uwaga! Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Aktualności

One Thought to “Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

 1. a qq

  dlaczego nie piszecie o ile wzrosly oplaty???? bo rok wyborczy……

Leave a Comment