II Mieleckie Forum Biznesu

Prezydent Miasta Mielca zaprasza na II Mieleckie Forum Biznesu w ramach którego odbędzie się  pierwsza w mieście konferencja CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

Mieleckie Forum Biznesu to inicjatywa Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby skierowana zarówno do przedsiębiorców Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw z regionu Podkarpacia.

Pierwszą edycję Mieleckiego Forum Biznesu zorganizowano w listopadzie 2015 roku. W dwudniowej konferencji  udział wzięli managerowie i przedsiębiorcy z regionu, którzy mieli okazję poznać możliwości, jakie daje nowa perspektywa finansowana inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dyskutowano także o możliwościach szerszej niż to było do tej pory współpracy między przedsiębiorcami i władzami miasta.

Tym razem Forum połączone będzie z konferencją CSR. Jest to projekt łączący biznes, organizacje pozarządowe, a także samorząd. To właśnie te podmioty spotkają się 29 listopada 2017 roku w Hotelu Iskierka przy ulicy Wojska Polskiego 3 w Mielcu.

Na pierwszą część spotkania złoży się przegląd instrumentów wspierających przedsiębiorczość. Drugą częścią stanowić będzie Konferencja CSR według projektu uczestników Szkoły Liderów Miasta Mielca, podczas której zaprezentowane zostaną najlepsze propozycje działań o charakterze prospołecznym.

Druga edycja Mieleckiego Forum Biznesu, mającego na celu promocję przedsiębiorczości, będzie ważnym impulsem, który zachęci do pogłębienia współpracy samorządów i środowiska biznesowego, otworzy nowe obszary współdziałania, owocując innowacyjnymi projektami sprzyjającymi rozwojowi społeczno-gospodarczemu naszego miasta i regionu.

***

II Mieleckie Forum Biznesu – 29 listopada 2017 – Hotel Iskierka Business & SPA, ul. Wojska Polskiego 3, Mielec

Program:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.05 Powitanie Jan Myśliwiec, Wykonujący Zadania i Kompetencje Prezydenta Miasta Mielca

10.05 – 10.45 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – Instrumenty finansowe oferowane przez ARP S.A. – Leszek Rożdżeński, Pełnomocnik Zarządu ARP S.A. ds. Kontrahentów

10.45 – 11.30. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i w ramach programów krajowych – Antoni Górski, Specjalista ds. Funduszy Europejskich

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.20 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa – Rynek niemiecki jako atrakcyjny rynek zbytu – potencjał i wskazówki praktyczne – Anna Tomaszczyk, Senior Consultant Indywidulane Doradztwo Rynkowe

12.20 – 12.45 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oddział w Mielcu – Polska strefa inwestycji – Krzysztof Ślęzak, Dyrektor ARP S.A. oddział w Mielcu

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 I Konferencja CSR w Mielcu – projekt Szkoły Liderów Miasta Mielca

Aktualności

One Thought to “II Mieleckie Forum Biznesu”

  1. jaga@

    Czekamy na bieżące informacje i komentarze bezpośrednio z obrad. CSR to dobry kierunek pod warunkiem, że mówimy o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorczości w mieście, a nie wspieraniu i utrzymywaniu dotowanych po kumotersku firm, będących w uprzywilejowanej pozycji. Działania prospołeczne mają wówczas charakter jałmużny, a nie partnerski, pogłębiają nierówności i frustrację. Przyjmuję, że idea CSR nie zostanie wypaczona, bo gwarantem jest personalnie pomysłodawca i gospodarz Forum Biznesu pan prezydent miasta Daniel Kozdęba. Ze względu na liczne środowiskowe spotkania z mieszkańcami dobrze zna lokalne bolączki.

Leave a Comment