„Dwie Matki”, czyli piękna lekcja miłości do Maryi i Ojczyzny

14 listopada uczniowie oddziałów edukacyjno – terapeutycznych Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej mieli przyjemność uczestniczyć w „I Festiwal Piosenki Maryjnej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych”. Festiwal, zorganizowany przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzyżowie, rozpoczął się Mszą Świętą sprawowaną przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę, w czasie którego uczniowie otrzymali pamiątkowe różańce. Po nabożeństwie przyszedł czas na uroczystą inaugurację festiwalu i oczywiście sedno sprawy, czyli fantastyczne występy uczniów i uczennic z 15 placówek z terenu Podkarpacia. Wśród śpiewających dzieci nie zabrakło również przedstawiciela szkoły z Dulczy Małej, który wykonał dwa utwory:…

przejdź do artykułu

Historyczne umowy na projekt kanalizacyjny w Gminie Padew Narodowa podpisane

W bieżącym roku  gmina Padew Narodowa  podpisała rekordowo wysoką umowę o dofinansowanie ( 9.500.000 zł) dla  projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa” (całkowita wartość zadania 15.110.000 zł, w tym dofinansowanie 9.500.000 zł). Dla sprawnej i terminowej realizacji całości prac kanalizacyjnych i wodociągowych objętych wnioskiem, wyżej wymienione zadanie zostało podzielone na trzy części, dla których ogłoszono zamówienie publiczne, a są to: Sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków. Monitoring i telemetria. Po pokonaniu długotrwałych i żmudnych procedur ustawy prawo zamówień publicznych i rozstrzygnięciu przetargu w dniu wczorajszym (16.11.2017 r.) podpisana została pierwsza z trzech umów na realizację…

przejdź do artykułu

Bezpieczeństwo na skateparku

W sobotę 4 listopada na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Jagiellończyka otwarto nowy mielecki skatepark. Obiekt cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. Niestety nie wszyscy jego użytkownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa przez co doszło tu do kilku wypadków. Dlatego Urząd Miejski przypomina, że wszyscy przebywający na terenie skateparku mają obowiązek zaznajomić się z regulaminem jego użytkowania. Skatepark nie jest placem zabaw i korzystanie z poszczególnych urządzeń odbywa się na własną odpowiedzialność. Za wypadki na terenie skateparku wyłączną odpowiedzialność ponoszą osoby z niego korzystające, a w przypadku…

przejdź do artykułu

Obok Urzędu Miejskiego posadzono Dąb Niepodległości

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości z udziałem wojewody podkarpackiego – Ewy Leniart, marszałka województwa podkarpackiego – Władysława Ortyla, starosty powiatu mieleckiego Zbigniewa Tymuły i wypełniającego zadania i kompetencje prezydenta Mielca – Jana Myśliwca oraz licznych przedstawicieli mieleckiej społeczności miała miejsce uroczystość posadzenia Dębu Niepodległości. Drzewo posadzono na skwerze pomiędzy budynkiem Liceum, a budynkiem Urzędu Miejskiego. Organizatorem uroczystości i inicjatorem przedsięwzięcia był Obywatelski Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Uroczystość rozpoczęła w mieście Rok Niepodległości, czyli przygotowania do obchodów jubileuszu 100-lecia Niepodległości,…

przejdź do artykułu

Obywatelski Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W dniu 4 listopada w Pałacyku Oborskich miało miejsce spotkanie Obywatelskiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu. Zespół działał nieformalnie już od roku zajmując się przygotowaniem obchodów, planując liczne inicjatywy i przedsięwzięcia oraz kompletując swój skład. Jego powołaniu w listopadzie 2016 r. towarzyszyło poświęcenie sadzonek Dębów Niepodległości przeznaczonych dla upamiętnienia lokalnych bohaterów. Komitet tworzą społecznicy, pasjonaci historii, pedagodzy, samorządowy oraz rodziny mieleckich legionistów. Komitetowi przewodniczy marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Honorowym przewodniczącym obwołano Jerzego Dębickiego, nestora środowiska patriotycznego w Mielcu. Obywatelski Komitet zrzesza obecnie 32 członków jest zespołem…

przejdź do artykułu