XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

Tematyka Obrad :

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego
    na 2017 rok.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Aktualności

Leave a Comment