Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwaliła stawki podatkowe na rok 2018

W piątek, 10 listopada radni Rady Gminy w Padwi Narodowej obradowali na sesji, której głównymi punktami porządku obrad były podatki w Gminie Padew Narodowa w przyszłym roku.

Wójt Gminy Robert Pluta i Przewodniczący Rady Gminy Janusz Bik wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Janem Uzarem zaproponowali utrzymanie niskich stawek z obecnego roku oraz zwolnienie z podatku od metra kwadratowego dla każdego budynku mieszkalnego do 250 m2 powierzchni użytkowej na terenie gminy.

Radni jednogłośnie przyjęli projektowane uchwały podatkowe. Przyjęto również stawki za metr sześcienny wody i ścieków – mieszkaniec  Gminy Padew Narodowa zapłaci 6,70 zł brutto za m3 wody i ścieków.

Na wniosek Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy,  gmina dopłaca ponad 2 zł do każdego metra sześciennego ścieków zużytego przez mieszkańca.

Koncepcja niskich podatków dla mieszkańców – jak uzasadniali projekt przyjętej uchwały wójt gminy Robert Pluta i przewodniczący Rasy Gminy Janusz Bik – powoduje wzrost liczby mieszkańców, zwłaszcza z zewnątrz, a co za tym idzie wzrost udziałów w podatku PIT, rozwój lokalnych firm,  większą liczbę dzieci w szkole – minimalne dofinansowanie do subwencji ministerialnych, rozwój i inwestycje, które tylko  w 2017 sięgnęły kwoty  około 30 mln złotych w ramach środków zewnętrznych.

Zostało również spłacone od roku 2013  do chwili obecnej ponad 50% kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (kwota ok. 3 mln 400 tys. złotych).

Rada Gminy jednogłośnie przychyliła się do takiego modelu rozwoju Gminy Padew Narodowa.

Aktualności

Leave a Comment