Emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach – kiedy się należy?

Emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach – kiedy się należy? / warunki szczególne lub w szczególnym charakterze – emerytura Zagadnienie prawa do emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze reguluje przede wszystkim ustawa emerytalna tj. art. 184 § 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z tym przepisem ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w tej ustawie, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy ( tj. na dzień…

przejdź do artykułu

Zarząd Powiatu Mieleckiego zaprasza do konkursu

Zarząd Powiatu Mieleckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania 2 osób do komisji konkursowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018 roku. Dane kandydatów należy zgłaszać do dnia: 20 listopada 2017 roku, do godz. 10.00 na adres e-mail: brybka@powiat-mielecki.pl Zgłoszenie winno zawierać: –   imię i nazwisko kandydata, –   dane kontaktowe kandydata (adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail), –   nazwę organizacji zgłaszającej kandydata. W przypadku wskazania większej liczby osób do komisji, członkowie…

przejdź do artykułu

Najnowszy numer gazetki „POWIAT MIELECKI Dzień dobry!” jest już dostępny online [plik do pobrania]

Gazetka, która jest przeglądem dokonań powiatu od początku roku 2017, ukazała się początkiem września. Znaczna część artykułów poświęcona została zakończonym i bieżącym inwestycjom – w gazetce poczytać można m.in. o remoncie al. Kwiatkowskiego i ul. Wojska Polskiego, zmianach z wydziale komunikacji, nowej sali gimnastycznej w „Elektryku” czy drogach i chodnikach budowanych na terenie całego powiatu. „POWIAT MIELECKI Dzień dobry!” to również przegląd najważniejszych wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych, a także zbiór informacji z działalności powiatowych jednostek organizacyjnych – w tym m.in. powiatowego szpitala. W numerze znalazły się również trzy wywiady: ze…

przejdź do artykułu