„Latająca Akademia Underground” w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu

Pod patronatem starosty Zbigniewa Tymuły odbyło się spotkanie edukacyjne pod nazwą „Limeryki o narodach”. Jego organizatorem była Fundacja Underground. „Latająca Akademia Underground” pojawiła się w mieleckim Zespole Szkół Technicznych w Mielcu w poniedziałek, 25 września. Spotkanie otworzył dr hab. prof. UP Marek Karwala, który poprowadził wywiad na temat limeryków jako gatunku literackiego. Z pewną dozą literackiej teorii, uczniowie wzięli udział w warsztatach limerykowych, a następnie wysłuchali wykładu o geopolityce poprowadzonego przez dr hab. prof. UP Witolda Wilczyńskiego. Kolejnym punktem spotkania był edukacyjny turniej drużynowy w formie gry fabularnej, a finałem…

przejdź do artykułu

Wojewoda Podkarpacki ogłasza nabór kandydatur na członków Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej

WOJEWODA PODKARPACKI ogłasza nabór kandydatur na członków Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Wojewodzie Podkarpackim Kandydaci – zamieszkali na terenie województwa podkarpackiego, mający uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. (Dz. U. poz. 693 z późn. zm.), nadane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, proszeni są o składanie ofert na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ul Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów lub elektronicznie…

przejdź do artykułu

Budowa kanalizacji i wodociągów w Radomyślu Wielkim

Gmina Radomyśl Wielki znalazła się na liście samorządów, które uzyskały dotację unijną na budowę kanalizacji i wodociągów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Radomyski wniosek dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowościach Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka. Wartość całkowita przedsięwzięcia to 4,22 mln zł, a dofinansowanie może sięgnąć prawie 2 mln zł. Celem projektu jest poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę ponad 12,3 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pień i Dulcza Mała wraz z oczyszczalnią ścieków w Dulczy Małej, a także kolektora łączącego Radomyśl…

przejdź do artykułu

Uczniowie ZSB odwiedzili Chorwację ramach projektu Erasmus+

W poniedziałek 18.09.2017 ramach projektu Erasmus+ „The Bridge” uczniowie ZSB udali się do Chorwacji, gdzie w mieście Porec przedstawili wykonane przez siebie w Polsce 2 magnetometry. Jeden z nich to kompas, a drugi to wykrywacz metali. Prezentacja spodobała się uczniom i nauczycielom z Chorwacji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Holandii oraz nauczycielom z Malty, Finlandii. Przez cały tydzień uczniowie brali udział w warsztatach naukowych w Obserwatorium Astronomicznym w Visnjan w Chorwacji. Razem z 28 uczestnikami projektu z Chorwacji,  Słowenii,  Włoch,  Wielkiej Brytanii i Holandii przeprowadzali różnego rodzaju doświadczenia.  Badali wpływ promieniowania…

przejdź do artykułu

Podsumowanie sportowe współzawodnictwa szkół Szkolnego Związku Sportowego

Już 6 października Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu podsumuje sportowe współzawodnictwo szkół. Powiatowe Podsumowanie Współzawodnictwa Szkół Szkolnego Związku Sportowego będzie okazją do wyróżnienia zarówno szkół, jak i osób indywidualnych. Spotkanie odbędzie się w piątek, 6 października, w Klubie „Kleks” w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu przy ul. Jagiellończyka 3. Impreza wystartuje o godz. 15. Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego serdecznie zapraszają. dm

przejdź do artykułu

Zapisy na V Zielony Mielecki Punkt Kontrolny

Już 8 października 2017 r. na terenie lasów administrowanych przez Nadleśnictwo Mielec odbędzie się V edycja popularnej imprezy na orientację pod nazwą Zielony Mielecki Punkt Kontrolny. Organizatorami imprezy są: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1893 w Mielcu oraz Mielecki Klub Górski „Carpatia.” Udział w imprezie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy, które prowadzone są drogą elektroniczną. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest zapoznać się z zapisami regulaminu V Mieleckiego Zielonego Punktu kontrolnego i zaakceptować jego zapisy. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która weźmie na…

przejdź do artykułu

Kolejne oświetlenie uliczne w Padwi Narodowej

Dobiegają końca prace związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego w miejscowości Padew Narodowa – osiedle Polska Wieś, tj. na ul. Jaśminowej, Bursztynowej i Wrzosowej. Realizacja zadania wynosić będzie 29 889,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Padew Narodowa w wysokości 16 000,00 zł. Pozostała kwota na ten cel pochodzić będzie z budżetu gminy. Na przedmiotową inwestycje została opracowana w 2015 r., dokumentacja projektowa za kwotę 4000,00 zł. Łączna wartości inwestycji wyniesie 33 889,00 zł. Ponadto prowadzone są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia parku rehabilitacji siłowej i boiska sportowego w miejscowości Piechoty, drogi gminnej na cmentarz w miejscowości Zachwiejów.…

przejdź do artykułu