Zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych na terenie gminy Radomyśl Wielki

W dniach od 27 września do 5 października na terenie gminy Radomyśl Wielki przeprowadzona zostanie zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych. W dniu zbiórki przedmioty (za wyjątkiem odpadów komunalnych, śmieci, gruzu, odpadów podlegających selektywnej zbiórce) należy wystawić przed posesje do drogi gminnej do godziny 7.30. Przedmioty wystawione po przejechaniu ekipy zbierającej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Mielcu lub pozostawione na terenie posesji (za ogrodzeniem) nie będą zbierane. Szczegółowe informacje na temat zbiórki można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK Sp. z o.o. w Mielcu tel. 17 582 05 03 lub 17 582…

przejdź do artykułu

Dofinansowanie dla Gmin Padew Narodowa, Borowa, Gawłuszowice na realizację dopłat do OŹE

Gmina Padew Narodowa jako lider projektu wspólnie z partnerami, Gminą Borowa i Gawłuszowice, otrzyma dofinansowanie na realizację projektu parasolowego dotyczącego montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców na prywatnych nieruchomościach. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytoryczno-technicznym uzyskując 87,5 pkt i tym samym znalazł się na wysokim piątym miejscu na liście rankingowej w Podkarpaciu. Łącznie w województwie podkarpackim dofinansowanie na projekty parasolowe otrzymało tylko 13 wniosków. Wniosek Gminy Padew Narodowa złożony w partnerstwie z Gminą Borowa i Gawłuszowice został wybrany do realizacji jako jedyny w powiecie mieleckim. W ramach przedmiotowego projektu tylko na terenie Gminy Padew Narodowa…

przejdź do artykułu

Współpraca Gminy Padew Narodowa z górską gminą Poronin

Tegoroczne „Gminne Święto Ziemniaka” było wyjątkowe ze względu na obecność oficjalnej delegacji samorządowców z gminy Poronin. Porozumienie, które w niedzielę podpisali wójt Padwi Narodowej Robert Pluta i wójt  Gminy Poronin Bronisław Stoch (prywatnie wujek naszego Mistrza Olimpijskiego Kamila Stocha) otwiera możliwość współpracy gminnych organizacji pozarządowych. W ramach porozumienia sygnatariusze zobowiązują się wspierać inicjatywy, które umożliwią mieszkańcom obu gmin wzajemnie poznawanie swojej historii, wspieranie wymiany doświadczeń w tym zakresie, podejmowanie działań na rzecz rozwijania i pielęgnowania wzajemnych kontaktów oraz wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym i innych umożliwiających kontakty między mieszkańcami obu gmin. Wójt Gminy Padew Narodowa Robert…

przejdź do artykułu

Nowy projekt szkoleniowy dla dorosłych w CKPiDN w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza osoby dorosłe na kursy pozwalające nabyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe w ramach nowego projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”. Oferta szkoleniowa skierowana jest do osób zamieszkujących lub pracujących w powiecie mieleckim, wykazujących deficyty w zakresie kwalifikacji zawodowych, szczególnie osoby starsze i o niskich kwalifikacjach z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby z wykształceniem do poziomu ISCED 3 włącznie (czyli wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne). W projekcie przewidziane jest…

przejdź do artykułu

„Shalom! Mielec” – Dni Kultury Żydowskiej

Stowarzyszenie Kulturalne JARTE zaprasza na trzy dni wydarzeń związanych z kulturą żydowską, które są organizowane we współpracy z Samorządowym Centrum Kultury i Urzędem Miejskim w Mielcu. Projekt edukacyjny „Shalom! Mielec!” to próba pokazania mieszkańcom Mielca współczesnej kultury żydowskiej w nawiązaniu do historii miasta, w którym przed wojną mieszkało wielu Żydów. W Mielcu jest wiele pozostałości po polsko-żydowskiej historii. To dawne domy żydowskie do dziś znajdujące się w najstarszej części miasta, żydowskie cmentarze i wspomnienia o ludziach, którzy tworzyli tożsamość regionu. Jedno z działań projektu odbędzie się w kamienicy, która znajduje…

przejdź do artykułu