Dobre wiadomości z Powiatowego Rynku Pracy

Dynamicznie maleje liczba bezrobotnych na terenie powiatu mieleckiego. Aktualnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu zarejestrowanych jest blisko 3900 osób. Stopa bezrobocia spadła do poziomu 6,3%.

W grupie osób bezrobotnych jest więcej kobiet 2256, mężczyzn 1615. Dane statystyczne są zdecydowanie lepsze w porównaniu do lipca 2016 roku. Dobra tendencja utrzymuje się od początku tegorocznego sezonu letniego. Lepiej wypadamy w porównaniu do całego Podkarpacia i średniej krajowej. Mielecki pośredniak miał w swojej bazie 619 ofert pracy i 101 propozycji stażu. Duża grupa osób skorzystała z różnych form pomocy: refundacji, robót publicznych, doposażenia i szkoleń.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zaprasza wszystkich zainteresowanych najnowszymi propozycjami pracodawców na Targi Pracy Powiatu Mieleckiego. To duże wydarzenie startuje 21.09.2017 o 12.00.

Powiatowy Rynek Pracy

hm

Aktualności

Leave a Comment