Remont chodnika w pasie drogi Nagnajów – Dębica w Padwi Narodowej

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy wsparciu finansowych Gminy Padew Narodowa rozpoczął prace związane z remontem chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 985 relacji Nagnajów – Dębica w km 11+900 – 12+150 str. lewa.

Zapadnięcia chodnika, rozchodzące się obrzeża, niefunkcjonujące odwodnienie, zamurawiona nawierzchni chodnika to tylko nieliczne uszkodzenia, które w znacznym stopniu utrudniały poruszanie się pieszych przedmiotowym chodnikiem.

Zakres prac obejmował będzie przekładkę istniejącej nawierzchni chodnika wraz z wzmocnieniem podbudowy, uzupełnieniem brakujących elementów chodnika oraz obsianie wzmocnionej skarpy trawą.

Chodnik zostanie wyremontowany na odcinku 250 mb, a wartość prac wyniesie 42 425,38 zł. Środki na remont będą pochodziły z budżetu Gminy Padew Narodowa w wysokości 17 000,00 zł i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w wysokości 25 425,38 zł.

O złym stanie technicznym przedmiotowego chodnika wielokrotnie informował Pan Jan Uzar – Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Mamy nadzieję, że dzięki dobrej współpracy Gminy Padew Narodowa z Urzędem Marszałkowskim uda się w roku następnym wyremontować kolejny newralgiczny odcinek chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 985 w miejscowości Padew Narodowa. – komentuje Urząd Gminy Padew Narodowa

om

Aktualności

Leave a Comment