Od jutra można składać wnioski o 500+ na kolejny rok

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELCU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że wnioski o: zasiłek rodzinny;  specjalny zasiłek opiekuńczy;  świadczenia z funduszu alimentacyjnego;  świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r. Druki wniosków i oświadczeń dostępne są: na stronie internetowej MOPS w Mielcu http://mops.mielec.pl/;  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14);  w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator w Mielcu, ul. Powstańców Warszawy 4;  w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w…

przejdź do artykułu

Zostań Honorowym Dawcą Krwi

  JEŻELI CHCESZ HONOROWO ODDAĆ KREW MUSISZ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: wiek 18-65 lat, zachowane proporcje wagi do wzrostu (nie mniej niż 50 kg) posiadać ważny dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) być po lekkostrawnym posiłku czuć się zdrowo JAK CZĘSTO MOŻESZ ODDAĆ KREW: krew pełną MĘŻCZYZNA co 8 tyg. nie częściej niż 6 razy w roku KOBIETA co 8 tyg. nie częściej niż 4 razy na rok osocze – co 2 tygodnie, zalecamy co 3 tyg. płytki – co 4 tyg. krew pełną po płytkach –…

przejdź do artykułu

MĄDROŚĆ KRÓLA SALOMONA

  Według teologów i filozofów mądrość  Salomona  miała źródło w tym, że miał tzw.  „ serce słuchające ”  to znaczy, że słuchał zawsze głosu swojego sumienia.  Powszechnie uznaje się, że sumienie człowieka pochodzi od jego Stwórcy, czyli od Boga. Kto więc słucha tego głosu, ma zawsze jasny pogląd na sprawę i potrafi łatwo rozróżnić dobro od zła.          Kierowanie się głosem sumienia, wymaga często poświęcenia.  Dlatego tak wielu ludzi woli zagłuszać swoje sumienie. Zagłuszone z kolei sumienie, prowadzi do zakłócenia równowagi duchowej, co powoduje, że zachowujemy się dziwnie w rożnych sytuacjach…

przejdź do artykułu

Pożyczka dla szpitala: finansowa konieczność

Mielecki szpital zaciągnął 8 milionów kredytu. Pożyczka jest szansą na spłatę narastających od lat zobowiązań szpitala i unormowania jego aktualnej sytuacji finansowej. – Koszt obsługi pożyczki jest dwukrotnie niższy niż odsetki za opóźnienia w płatnościach zobowiązań – tłumaczy zasadność tej decyzji Leszek Kwaśniewski, dyrektor mieleckiej lecznicy. Przypomnijmy. Mielecki szpital o kredyt starał się już w styczniu, jednak ze względu na warunki udzielenia finansowania oraz przedłużający się proces negocjowania zapisów umowy (m.in. dotyczących kar umownych dla szpitala), nie podjęto decyzji o jej zawarciu. Ponowny konkurs na finansowanie ogłoszony został w kwietniu.…

przejdź do artykułu

STAROSTA OTRZYMAŁ BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

28 osób docenionych zostało za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji zadań ustawowych policji. Wśród wyróżnionych znalazł się starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła. Wręczenie medali odbyło się podczas Wojewódzkiego Święta Policji w Nisku w czwartek, 27 lipca. Medale przyznane zostały samorządowcom i osobom szczególnie zasłużonym dla policji, na mocy decyzji ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lipca. Wyróżnienia wręczyli: pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Krzysztof Pobuta. Wśród innych zasłużonych znalazł się m.in. Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Za swoje…

przejdź do artykułu

Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy duży projekt w Polsce Wschodniej

  Projekt modernizacji linii kolejowych nr 68 i 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, wraz z elektryfikacją, o wartości ponad pół miliarda złotych został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Projekt jest realizowany w Programie Polska Wschodnia i stanowi element tzw. Wschodniej Magistrali Kolejowej. Komisja Europejska zatwierdza wkład funduszy europejskich tylko dla największych inwestycji, tj. takich których koszty kwalifikowane przekraczają 75 mln EUR (transport). Przed decyzją KE projekt musiał uzyskać potwierdzenie jakości od niezależnych ekspertów (IQR JASPERS). Prace inwestycyjne na odcinku Lublin – Stalowa Wola (ponad 105 km) pozytywnie wpłyną na parametry techniczne…

przejdź do artykułu

Radomyśl Wielki będzie miał obwodnicę

W Radomyślu Wielkim, za 10 milionów złotych, powstanie trzykilometrowy odcinek obwodnicy. Mieszkańcy gminy czekali na tę drogę 24 lata. Projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Inwestorem jest Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, realizacją zajmie się Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów. Wartość kontraktu wynosi 10 325 122,79 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec listopada 2018 r. Umowę sygnowali: marszałek Władysław Ortyl oraz dyrektor PZDW Piotr Miąso – po stronie inwestora, wykonawcę reprezentował Franciszek Kosiorowski – wiceprezes MPDiM. W Samorządowym Centrum Kultury…

przejdź do artykułu

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że wnioski o: zasiłek rodzinny; specjalny zasiłek opiekuńczy; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r. Druki wniosków i oświadczeń dostępne są: na stronie internetowej MOPS w Mielcu: mops.mielec.pl; w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14); w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator w Mielcu, ul. Powstańców Warszawy 4; w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mielcu, przy ul. Żeromskiego 26. Wnioski o…

przejdź do artykułu

Piknik rodzinny „Grunt to rodzinka”

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba zaprasza na ósmą edycję bezalkoholowego pikniku rodzinnego „Grunt to rodzinka”, który odbędzie się w niedzielę 30 lipca 2017 r. na bulwarach nad Wisłoką. Założeniem pikniku jest stworzenie rodzinom przestrzeni do interesującego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych, jako najlepszej profilaktyki oraz istotnego czynnika wzmacniającego więzi rodzinne. Dla uczestników pikniku przewidziane zostały różne atrakcje m.in. mini golf, warsztaty gry na afrykańskich bębnach oraz tradycyjnie jak co roku odbędzie się turniej o tytuł Super Rodzinki 2017. Imprezę zakończy koncert zespołu Foliba. hm

przejdź do artykułu

Będą żydowskie roszczenia wobec nieruchomości na starówkce?

Nadanie imienia Abby Fenichela, izraelskiego grafika, skwerowi u zbiegu ulic Wąskiej i Nowy Rynek, na mieleckiej starówce może być pierwszym krokiem do przejęcia tej działki przez gminę żydowską – twierdzi radny miejski, Jakub Blicharczyk i wskazuje na inne podkarpackie miasta, gdzie miały miejsce tego typu sytuacje. Przykładem może być pobliska Kolbuszową, gdzie instytucja ta z dnia na dzień przejęła budynek synagogi po to, by potem go odsprzedać miastu. – Znamy wiele takich przykładów na Podkarpaciu – przekonuje radny Blicharczyk. – Coraz częściej gminy żydowskie wychodzą z roszczeniami o zwrot majątków…

przejdź do artykułu

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

 Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł. Dotacja może być przeznaczone m.in. na: 1) Budowę lub…

przejdź do artykułu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA

W związku z pismem otrzymanym od Marszałka Województwa Podkarpackiego dot. wycinki roślinności zagrażającej bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu  zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych w międzywalu rzek, a w szczególności rzeki Wisły, o uporządkowanie tych terenów. Należy przy tym pamiętać, że usunięcie drzew i krzewów wymaga uzyskania zezwolenia lub dokonania odpowiedniego zgłoszenia do Wójta Gminy Padew Narodowa. W przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy przed przystąpieniem do usunięcia drzew dokonać zgłoszenia do Wójta Gminy chyba, że obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5…

przejdź do artykułu

1 sierpnia na Podkarpaciu zabrzmią syreny

We wtorek 1 sierpnia, w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na Podkarpaciu zabrzmią syreny alarmowe, które zostaną włączone o godzinie 17.00 i będą emitować dźwięk ciągły przez jedną minutę. Z apelem do podkarpackich samorządów o uruchomienie syren zwróciła się wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Ma to na celu oddanie hołdu i uczczenie pamięci uczestników Powstania Warszawskiego. Wojewoda zaapelowała także o wywieszenie w tym dniu flag państwowych na budynkach samorządowych i w miejscach publicznych. Materiał informacyjny

przejdź do artykułu

Kto zamknął przejazd złosliwość czy może „prywata”?

Na naszą skrzynke pocztową przyszła taka wiadomość; Ktoś złośliwie zamknął szlaban koło firmy Kirkham Motorsports to jest czysta złośliwość !!!! Wszyscy wiemy ,że prace przy drodze powiatowej utrudniają nam wyjazd ze strefy to jeszcze dziś okazało się , że ktoś zamknął ten niewielki skrót. Zapytaliśmy prezesa firmy Kirkham Motorsports pana Grega Pawlika o ten stan rzeczy: Ta rogatka nie należy do naszej firmy, tylko do sąsiedniej. Ta firma w końcu ma prawo zamykać przejazd przez ich teren (faktycznie jest on bardzo niszczony przez przejeżdżające samochody). Kiedyś ta rogatka stała obok…

przejdź do artykułu

„Piknik Historyczny”w Złotnikach

Serdecznie zapraszamy na „Piknik Historyczny”, imprezę zorganizowaną przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie oraz Radę Sołecką miejscowości Złotniki. Festyn odbędzie się z udziałem Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Sarmata” z Sandomierza. Imprezę objął patronatem honorowym Wójt Gminy Mielec Józef Piątek. Piknik historyczny odbędzie się 6 sierpnia 2017 od godziny 16.00 na stadionie sportowym LKS „Złotniczanka” w Złotnikach. Program pikniku zapowiada się bardzo atrakcyjnie: – Otwarcie imprezy, uroczysty przemarsz wojsk, salwa na wiwat. – Pokaz musztry paradnej i bojowej. – Pokaz i…

przejdź do artykułu