W Padwi Narodowej od dzisiaj działa podstacja pogotowia ratunkowego!

To był historyczny moment dla gminy Padew Narodowa i całego powiatu mieleckiego. Dziś otworzona została podstacja pogotowia, która pozwoli ratownikom medycznym działać jeszcze szybciej i jeszcze skuteczniej.

Nadszedł dziś piękny dzień, w którym oddajemy do użytku długo wyczekiwaną podstację pogotowia ratunkowego. Możemy być dumni z tej dużej i jakże ważnej inwestycji. Wykonaliśmy ją dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy pomiędzy wieloma osobami i instytucjami mówił starosta Zbigniew Tymuła, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu. Znaczny udział w nim miała Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki – która w marcu, w ramach aktualizacji planu działania Systemu Ratownictwa Medycznego dla województwa podkarpackiego, wydała zgodę na utworzenie w Padwi podstacji pogotowia.

Bez wpisania stacji w plan województwa, nie byłaby ona kontraktowana. Warto było więc zabiegać o utworzenie tego miejsca, odbywać kolejne spotkania i wyjazdy czy wreszcie inwestować budynek, przed którym stoimy – mówił wójt Padwi Narodowej Robert Pluta. To właśnie gmina pokryła koszty związane z kompleksowym przygotowaniem obiektu pod funkcjonowanie w nim podstacji – warte około 720 tys. złotych.

Znaczy wydatek na rzecz podstacji poniosły również władze powiatu, które w marcu przekazały mieleckiemu pogotowiu wsparcie wysokości 600 tys. złotych. To w całości przeznaczone zostało na zakup w pełni wyposażonej, nowoczesnej karetki – od dziś stacjonującej w padewskiej podstacji.

Niezmiernie cieszymy się z tego, że uzupełniliśmy dziś mapę stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Wierzymy, że dzięki temu punkowi, pomocy zawsze uda się udzielić na czas– powiedział Paweł Pazdan, dyrektor pogotowia, który sprawował będzie pieczę nad padewskim obiektem.

Aktualności

Leave a Comment