Radni obradowali po raz 30

Jedna z najgorętszych uchwał 30. sesji Rady Powiatu Mieleckiego dotyczyła odwołania Joanny Rębisz z funkcji członka zarządu. Debata samorządowców nie ograniczyła się jednak tylko do spraw personalnych. W porządku obrad było także kilka innych ważnych tematów. Podczas sesji zapadły decyzje dotyczące kolejne zmian w uchwale budżetowej powiatu, a także określono nowy tryb prac nad projektem, uchwały budżetowej. Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu mieleckiego do realizacji projektu Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, która służyć będzie zwiększeniu dostępu mieszkańców do usług społecznych i zdrowotnych. Podczas sesji sprawozdania ze…

przejdź do artykułu

Magistrat chce rozwiązać problem z podtopieniami w centrum miasta

Urząd Miejski w Mielcu ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy układów retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedli w centrum miasta. Jest to początek realizacji planu kompleksowego rozwiązania problemu jaki od lat doskwiera mieszkańcom ulic  Kochanowskiego, Solskiego, Staffa, Sikorskiego i Kusocińskiego. Po ulewnych deszczach stają się one nieprzejezdne, tworzą się ogromne rozlewiska,   dochodzi do podtopień piwnic w budynkach mieszkalnych i lokalach użyteczności publicznej. Straż Pożarna w takich sytuacjach ma pełne ręce roboty. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest udrożnienie niewydolnego systemu kanalizacji deszczowej. Powstająca dokumentacja będzie zawierać projekty budowy kanałów…

przejdź do artykułu