Praktyki to zawodowa przyszłość

R&G, Gardner lub Linetech – to firmy, w których młodzi mielczanie będą mogli rozpocząć praktyki. Szczegóły nowej oferty Zespołu Szkół Technicznych poznamy podczas dzisiejszej konferencji o godz. 16 w szkolnej auli.

Prestiżowe praktyki dla uczniów to element projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”, o którego dofinansowanie ubiega się Powiat Mielecki w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje:

– utworzenie nowego kierunku kształcenia, na który jest wysokie zapotrzebowanie wśród lokalnych przedsiębiorców –  mechanik-monter maszyn i urządzeń (szkoła branżowa)

– modyfikację programów nauczania do potrzeb pracodawców  – technik-mechanik lotniczy (technikum)

– organizację dodatkowych, płatnych dla uczniów praktyk w trzech firmach: LINETECH (technik-mechanik lotniczy), GARDNER AEROSPACE, R&G (mechanik-monter maszyn i urządzeń)

– doposażenie pracowni szkolnych

Podczas konferencji przedstawiciele firm opowiedzą o swoich oczekiwaniach wobec przyszłych pracowników, a także zaprezentują możliwości, jakie dają młodym ludziom staże w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapisać się na wizytę w wybranej firmie i przekonać się, jakie perspektywy otwiera przed przyszłym pracownikiem możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

plakat konferencja ZST

mp

Aktualności

Leave a Comment