Wspólnie zadbajmy o bezdomnych

Kilka kolejnych miesięcy to dla mieleckich funkcjonariuszy okres wzmożonej pracy na rzecz ochrony życia i zdrowia osób bezdomnych. Policjanci patrolują i sprawdzają miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, a także sprawdzają tereny przydworcowe, ogródki działkowe, kanały ciepłownicze i opuszczone budynki. Policjanci liczą także na sygnały od obywateli. Od kilku tygodni policjanci zbierają informacje na temat osób bezdomnych. Patrolując, sprawdzają miejsca rzadko uczęszczane jak i te które często wybierają osoby bezdomne w celu znalezienia noclegu. W swoich działaniach policja współpracuje z samorządami, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz Strażą Miejską i Strażą…

przejdź do artykułu

Akcja „ZNICZ 2015

Od lat akcja pod kryptonimem „Znicz” to jedna z największych corocznych policyjnych operacji, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w dniu Wszystkich Świętych. Tegoroczne działania rozpoczęły się w piątek, 30 października i potrwają do poniedziałku, 2 listopada. W tym czasie policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem osób odwiedzających groby bliskich oraz dbać o płynność ruchu, szczególnie w okolicach cmentarzy. Jak co roku głównym zadaniem mieleckich policjantów będzie dbałość o płynność i porządek w ruchu. Funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem zarówno na głównych szlakach komunikacyjnych, jak też na lokalnych odcinkach dróg, zwłaszcza w…

przejdź do artykułu

III Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

III Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Samorządowe władze Powiatu Mieleckiego serdecznie zapraszają na III Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego. Spotkanie odbędzie się 4 listopada 2015 r. o godzinie 16.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, w sali obrad (parter). Podczas posiedzenia Forum na Państwa pytania odpowiadał będzie ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej — Paweł Werbowy. Spotkanie rozpocznie dyskusja na temat inicjatywy lokalnej jako instrumentu współpracy jst z ngo w powiecie mieleckim. Następnie, omówiona zostanie tematyka pozyskiwania dotacji na realizację zadań publicznych w ramach programu Fundusz Inicjatyw…

przejdź do artykułu