Fala kulminacyjna wody wezbraniowej w Mielcu spodziewana jest dziś w godzinach popołudniowych

wisłoka powódź

Informacja o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na terenie województwa podkarpackiego – stan na dzień 17 maja 2014 r. godz. 11:00

Poziom wódy w zlewni Wisłoki można śledzić tutaj

Aktualnie na rzece Wisłoka na odcinku między Dębicą, a Mielcem przemieszcza się fala wezbraniowa o przekroczonych stanach alarmowych, nie stwarzając zagrożenia powodziowego. Fala kulminacyjna wody wezbraniowej na wodowskazie w Mielcu spodziewana jest dziś (17 maja) w godzinach popołudniowych. W dolnym biegu Wisłoki notowane są spadki poziomu wody.

W górnym biegu rzeki San po Przemyśl notowane są spadki poziomu wody. Od Przemyśla do ujścia do Wisły występują wzrosty poziomu wody związane ze spływem wód opadowych z prognozowanym przekroczeniem stanów alarmowych.

Na rzece Wisłok sytuacja jest stabilna.

Na podkarpackim odcinku Wisły notowane są wzrosty stanu wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Prognozowane są przekroczenia stanów alarmowych. Przejście fali wezbraniowej na wodowskazie Sandomierz przewidywane jest z niedzieli na poniedziałek.

W ciągu ostatniej dobry prowadzone były działania prewencyjno-przeciwpowodziowe miejsc wrażliwych na możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie powiatów mieleckiego oraz tarnobrzeskiego. W powiecie mieleckim na rz. Wisłoce w m. Książnice/Boża Wola ułożony został 200 m odcinek rękawa przeciwpowodziowego w celu wyrównania zaniżonego odcinka wału. Na terenie powiatu tarnobrzeskiego w m. Wrzawy w rejonie wideł Wisły i Sanu podwyższono korony wałów workami z piaskiem o 0,5 m na długości ok. 300 m.

W m. Wielowieś na rz. Wiła prowadzono działania polegające na rozstawieniu i ustabilizowaniu na zaniżonej koronie wału rękawa przeciwpowodziowego na odcinku ok. 3 km od granicy województwa w górę rzeki w kierunku miasta Tarnobrzeg. W chwili obecnej rękaw nie został wypełniony wodą, po napełnieniu podniesie koronę wału o około 40 cm.  W miejsca newralgiczne udaje się właśnie wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wraz ze służbami i przeprowadzi rekonesans wałów.

Zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe.

IMGW dla woj. podkarpackiego wydało ostrzeżenie meteorologiczne o możliwości wystąpienia burz z gradem stopnia 1, podczas których opady deszczu mogą wynieść do 25 mm, a lokalnie do 40 mm.

Aktualności

Leave a Comment