Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Mielcu

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Mielcu

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, organizowanych przez PSOUU Koło w Mielcu w dniu 16 maja 2014 roku. Będzie to pierwsza tego typu impreza w Mielcu.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością intelektualnych to święto obchodzone w całej Europie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90-tych XX wieku. Lokalnie świętuje się ten dzień w inne dni i pod różnymi nazwami, min. Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych lub Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Dzień Godności jest obchodzony w różnych ośrodkach w całej Polsce.

 Podopieczni placówek PSOUU Koło w Mielcu po raz pierwszy brali czynny udział w marszu z okazji Dnia Godności w Rzeszowie w 2002 roku. W kolejnych latach uczestniczyli w różnych formach (festyny rodzinne, przedstawienia teatralne). W tym roku po raz pierwszy Dzień Godności obchodzony jest w formie przemarszu ulicami miasta Mielca.

Czym jest Dzień Godności?

W Polsce żyje 380 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Według Światowej Organizacji Zdrowia ten rodzaj problemu dotyczy 1% populacji. Niestety wiele z tych osób żyje na marginesie życia społecznego. Są także pozbawieni prawa do nauki i pracy.

 Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i umiejętności. Mają możliwość pokazania, że są kimś więcej niż ludźmi dotkniętymi przez los – są tacy sami jak wszyscy inni –  czują, kochają, złoszczą się, mają swoje mocne i słabe strony. Niepełnosprawnym intelektualnie jest po prostu trudniej zrozumieć świat i funkcjonujące w nim zależności, ale nie jest to powód, żeby ich z tego wyłączać.

Mamy nadzieję, że przez swoją tegoroczną formę Dzień Godności stanie się prawdziwym spotkaniem z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, okazją do ich integracji ze środowiskiem lokalnym i tym samym pozwoli na ich włączenie do udziału w życiu społecznym. Ufamy, że w przyszłości nie będziemy musieli obchodzić tego dnia, gdyż obecność osób niepełnosprawnych intelektualnie w życiu społecznym stanie się normą.

PROGRAM IMPREZY:

Miejsce i termin:

Mielec 16 maja (piątek) 2014 rok godz. 9.30 – 14.30

Przebieg:

godz. 9.00, parking II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu (ul. Żeromskiego 28)

Zbiórka uczestników imprezy, uformowanie pochodu, rozdanie pomarańczowych baloników wypełnionych helem (kolor symbolizujący Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym). Przemarsz pod Urząd Miejski w Mielcu.

 

   I.       Rozpoczęcie imprezy o godz. 9.30 pod Urzędem Miejskim w Mielcu (ul. Żeromskiego 26):

  1. Powitanie uczestników imprezy przez Prezydenta Miasta Mielca Janusza Chodorowskiego i przekazanie kluczy do Miasta osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Przemarsz uczestników imprezy wraz z orkiestrą dętą na Plac Armii Krajowej trasą: ul. Żeromskiego – ul. Wyspiańskiego – al. Niepodległości.
  3. Część główna imprezy na Placu Armii Krajowej:
  4. Wypuszczenie baloników do nieba.
  5. Przemówienia gości.
  6. Integracyjny pokaz mody z udziałem osób niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawnych rówieśników.
  7. Występy przedstawicieli zaproszonych szkół i placówek.
  8. Koncert finałowy w wykonaniu zespołu muzycznego.

Działania towarzyszące:

Zabawy dla uczestników imprezy.

W imprezie udział weźmie ok. 800 osób. Będą to przede wszystkim osoby z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodziny, dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, a także przedstawiciele miasta Mielca, województwa podkarpackiego, powiatu mieleckiego, zaproszonych gmin oraz organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Zapraszamy również wszystkich, którym integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną nie jest obojętna.

e-mielec24.pl

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Mielcu

 

Aktualności

Leave a Comment