VIII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Klas Drugich

Konkurs, Mielec, w Mielcu, o mielcu, e-mielec24.pl, BiR, j. niemiecki Po raz ósmy w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu spotkali się 24 marca 2014 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i nauczyciele języka niemieckiego powiatu mieleckiego. Konkurs ma na celu spopularyzowanie języka niemieckiego, przybliżenie formuły egzaminu maturalnego oraz zainteresowanie uczniów nauką języków obcych, w tym szczególnie wzmocnienie motywacji uczniów do uczenia się języka niemieckiego.

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dotyczył w tym roku tematu „Freizeit” – czyli „Czas wolny”.  Jak spędzać czas wolny? Jak o tym powiedzieć po niemiecku? Nad tym zastanawiali się najlepsi „germaniści” 9 szkół z Mielca i Radomyśla. Młodzi ludzie udzielali ciekawych odpowiedzi biorąc udział w różnorodnych konkurencjach językowych. Odpowiadali na pytania, tłumaczyli zdania, reagowali w określonych sytuacjach, rozwiązywali krzyżówki, omawiali podane tematy.

Corocznie konkurs języka niemieckiego w formule dwustopniowej przygotowywany jest przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, nauczycielki Alinę Dziurgot i Annę Kozioł. W pierwszym, pisemnym etapie wzięło udział 118 uczniów.  Szkolne komisje konkursowe wyłoniły po trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły. W drugim etapie uczestniczyło 27 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych.  Laureatami konkursu w grupie licea ogólnokształcące zostali:  1 miejsce –Magdalena Balcerzak, 1 LO, opiekun Anna Kozioł, 2 miejsce – Sylwia Błaź , 1 LO i Łukasz Lasek, 1 LO, opiekun Antoni Rejman, natomiast w grupie technika – 1 miejsce – Klaudia Mikus, Zespół Szkół w Radomyślu, opiekun Jolanta Erazmus, 2 miejsce – Patryk Krupa, ZSB, opiekun Alina Dziurgot i 3 miejsce – Piłat Natalia, ZSE, opiekun Bogusław Król.

Jury konkursu, złożone z nauczycieli, z uznaniem podkreśliło wyrównany poziomu wszystkich uczestników, którzy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem, tzn. bogatym słownictwem i znaczną swobodą wypowiedzi.

Wszyscy uczestnicy II etapu zasłużyli na gratulacje. Sześcioro laureatów zostanie uhonorowanych dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które zostaną wręczone w trakcie Dnia Języka Niemieckiego 4 kwietnia br.

Zbigniew Wicherski

powiatowy konkurs języka niemieckiego (1) powiatowy konkurs języka niemieckiego (2) powiatowy konkurs języka niemieckiego (3) powiatowy konkurs języka niemieckiego (4) powiatowy konkurs języka niemieckiego (5) powiatowy konkurs języka niemieckiego (6) powiatowy konkurs języka niemieckiego (7) powiatowy konkurs języka niemieckiego (8) powiatowy konkurs języka niemieckiego (9) powiatowy konkurs języka niemieckiego (10) powiatowy konkurs języka niemieckiego (11) powiatowy konkurs języka niemieckiego (12) powiatowy konkurs języka niemieckiego (13) powiatowy konkurs języka niemieckiego (14) powiatowy konkurs języka niemieckiego (15) powiatowy konkurs języka niemieckiego (16) powiatowy konkurs języka niemieckiego (17) powiatowy konkurs języka niemieckiego (18) powiatowy konkurs języka niemieckiego (19) powiatowy konkurs języka niemieckiego (20) powiatowy konkurs języka niemieckiego (21) powiatowy konkurs języka niemieckiego (22) powiatowy konkurs języka niemieckiego (23) powiatowy konkurs języka niemieckiego (25)

Aktualności

Leave a Comment