Radni jednogłośnie za ulgami dla rodzin 3 plus

radniCzwartkowa sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się do wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego udzielenia pomocy powiatowi mieleckiemu w związku z modernizacją drogi do osiedla Łuże.

Zanim radni podjęli pierwsze uchwały, prezydent Mielca Janusz Chodorowski, jak zawsze, przybliżył tematykę spraw, jakimi zajmował się prezydent i pracownicy Urzędu Miejskiego w czasie pomiędzy sesjami. – W końcowej fazie jest przygotowanie dokumentacji projektowej hali sportowej, właśnie dokonaliśmy uzgodnień dotyczących układu funkcjonalnego obiektu. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę miejsc parkingowych na ulicy Sportowej przy bazarze. Został ogłoszony przetarg na modernizację schodów i tarasów Samorządowego Centrum Kultury, oferty poznamy pod koniec marca. Wkrótce rozpoczniemy także termomodernizację biblioteki przy ul. Tańskiego. – mówił prezydent w sprawozdaniu z działalności. Janusz Chodorowski poinformował także tym jak przebiega rekrutacja do mieleckich przedszkoli. – Chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć o jednej sprawie, która w ostatnim czasie nas bardzo zbulwersowała. Nasze miasto przeżyło najazd, który doprowadził do niespotykanej dotąd dewastacji. Stracone zostały publiczne pieniądze. To nie jest tylko sprawa policji, lecz także tych osób, które lobbują za ciągłym wspieraniem podobnych działań. Czas się nad tym zastanowić i mam nadzieję, że z taką samą gorliwością, z jaką o pieniądze dla sportu walczyła komisja sportu, zajmie się ona i tym tematem – powiedział prezydent Mielca prezentując zdjęcia zniszczonych elewacji bloków oraz uszkodzeń na stadionie miejskim, jakie powstały przed, w trakcie i po meczu piłkarskim w miniony weekend.

Radni po jednogłośnym przyjęciu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Mielec zajęli się sprawą udzielania pomocy finansowej powiatowi mieleckiemu w wysokości 800 tysięcy złotych na modernizację drogi do osiedla Łuże. Wszyscy poparli ten projekt uchwały, podobnie jak propozycję zmian w budżecie na rok 2014. Naczelnik Wydziały Finansowego Urzędu Miejskiego Tadeusz Witek wyjaśnił zapisy projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Zwolnienie z podatku przysługuje na okres 5 lat, lecz nie później niż do końca roku 2020, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego. Zwolnienie przysługuje inwestycjom oddanym do użytku po 1 stycznia 2014 roku. Ta uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Następnie radni zajęli się propozycją wydzierżawieniem miejskiej nieruchomości położonej przy ulicy COPu na rzecz firmy Husqvarna Poland sp. z o.o. Także i tym razem radni byli jednomyślni i zdecydowali o przekazaniu nieruchomości.

Wszyscy radni byli zgodni co do przyjęcia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus”. – To nie jest tylko lista ulg przysługujących rodzinom wychowującym troje i więcej dzieci, to jest szereg działań, które chcemy na ich rzecz realizować w ciągu najbliższych lat – powiedział wiceprezydent Bogdan Bieniek. Dodał, że główne cele programu to przede wszystkim promowanie modelu i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wspieranie rodzin i zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz poprawa sytuacji demograficznej naszego miasta. Uchwała przewiduje dzięki karcie także ulgi m.in. w zakupie biletów na basen lub do kina. – Chcemy także zwrócić się do partnerów, czyli podmiotów niezwiązanych instytucjonalnie z gmina miejską Mielec, czyli m.in. firmach usługowych, restauratorach, ażeby także wpisali się w nasz program i oferowali szczególne warunki korzystania ze swoich usług – powiedział Bogdan Bieniek.

Podczas sesji zostały przyjęte także uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec. – Mamy już sporą grupę osób wspierających działalność schroniska i choć czasem mamy różne poglądy na pewne sprawy to ich działalność jest nieoceniona. Tą drogą chcę złożyć im podziękowania za oddanie i współpracę – powiedział wiceprezydent Mielca Mieczysław Wdowiarz omawiając Program.

Naczelnik Wydziału Edukacji mieleckiego magistratu przybliżył propozycję zmian w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli. Poprzednie pensum ustalone zostało trzynaście lat i dla nauczycieli wynosi 18 godzin. Zmiana wprowadza zwiększenie pensum dla logopedów – z 20 do 22 godzin oraz dla pedagogów, psychologów doradców zawodowych i innych specjalistów – z 20 do 25 godzin. Następnie radni zajęli się propozycją zmian w uchwale własnej w sprawie określenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych na ternie miasta. – Osiedle Borek ma ponad 20 ulic, Straż Miejska i policja nie ma tam wiele pracy, ludzi przybywa. Na tym terenie jest tylko trzy sklepy spożywcze sprzedające alkohol, stąd propozycja mieszkańców tej części miasta zwiększenia liczby punktów sprzedaży alkoholu – powiedział radny Dominik Surowiec. Artur Wróbel, pracownik Wydziału Inżynierii Miejskiej, który zajmuje się sprawami koncesji na sprzedaż alkoholu przypomniał radnym zasady przyznawania koncesji i przybliżył bieżącą sytuację w tym temacie. – W ubiegłym roku o dwie wolne koncesje ubiegało się dziewięć podmiotów. Wciąż przedsiębiorcy są zainteresowani uzyskaniem pozwolenia na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży – powiedział Artur Wróbel. Komisja rewizyjna podczas swoich obrad negatywnie, choć niejednogłośnie, zaopiniowała projekt uchwały. Propozycja grupy radnych, którzy złożyli projekt, przewiduje zwiększenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, z 50 do 65. Po dłuższej dyskusji dwunastu radnych głosowało przeciw przyjęciu uchwały, przy jedenastu głosach popierających, tym samym uchwała nie została podjęta.

e-mielec24.pl

Aktualności

Leave a Comment