Specjalny Edykt Rzymski Cesarza Konstantyna

7 marca 321 roku w specjalnym edykcie rzymski cesarz Konstantyn ustanowił niedzielę dniem wolnym od pracy.

Jak odnotował Codex Justinianus (III,12) ,,Czcigodny dzień Słońca (łac.: venerebilis dies Solis) winien być wolny od rozpraw sądowych i od wszelkich zajęć ludności miejskiej; natomiast mieszkańcy wsi mogą w tym dniu swobodnie uprawiać rolę, często bowiem się zdarza, że właśnie wtedy wypada najkorzystniejszy moment orania ziemi lub sadzenia winorośli; nie należy więc tracić sposobnej chwili, danej przez niebiańską Opatrzność ’’.

Przez wiele kolejnych lat poprzedni dzień świąteczny – sobota – była obchodzona obok niedzieli. Tak np. papieskie dekrety z IV wieku, tzw. konstytucje apostolskie, nakazują, aby służba (servi) pracowała przez pięć dni. Należy ją jednak zwolnić z pracy w sobotę i niedzielę, aby mogła oddawać się pobożnym ćwiczeniom.

Tekst  Marek Leyko
e-mielec24.pl

Aktualności

Leave a Comment