Produkty wędzone tradycyjnie objęte monitoringiem

kiełbasaW notatce Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w odniesieniu do przepisów rozporządzenia Komisji (UE), czytamy m.in. że istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na poziom skażenia WWA w wędzonych produktach.

Są to m.in. sposób wędzenia, gatunek drewna użyty do wytworzenia dymu, sposób wytwarzania dymu, temperatura żarzenia drewna, sposób podawania dymu czy konstrukcja samej komory wędzarniczej. Niezależnie od powyższego, na terytorium Polski zostanie przeprowadzony przez organy urzędowej kontroli monitoring żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów wędzonych metodą tradycyjną, w zakresie pozostałości WWA.

Dopiero wyniki uzyskane po przeprowadzeniu ww. monitoringu będą mogły w sposób obiektywny zobrazować stan faktyczny i stanowić ewentualną podstawę do działań Polski zmierzających do zmiany przyjętych rozwiązań, np. do ewentualnego wystąpienia na forum Unii Europejskiej o odstępstwo dla produktów wędzonych w sposób tradycyjny.

Należy bowiem zauważyć, że w celu uzyskania jakichkolwiek derogacji od unijnych przepisów konieczne jest przedstawienie rzetelnych i obiektywnych danych naukowych w przedmiotowym zakresie.

Pełna treść Notatki

e-mielec24.pl 

Aktualności