Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Powódź jest zjawiskiem naturalnym, któremu nie sposób zapobiec. Powodzie występowały w przeszłości i z pewnością będą występować w przyszłości. Całkowite wyeliminowanie zagrożenia powodziowego nie jest możliwe. Można jedynie podejmować działania ograniczające ryzyko wystąpienia negatywnych skutków przepływu wód powodziowych.

Zagrożenie powodziowe można sprawdzić dla całej polski lub wybranego obszaru kraju mapy dostępne są tu: mapy 

Aktualności