Kazimierz Zuch zapomniany fotograf, artysta- kowal i działacz społeczny

Kazimierz Zuch zapomniany fotograf, artysta- kowal i działacz społeczny. Urodził się w Rzochowie jako drugie dziecko Wojciecha i Stefani z domu Jędrychowska, pochodzącej z przedmieść Rzochowa. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Rzochowie w latach 1921-1925. Po ukończeniu szkoły ojciec zabierał go do kuźni i uczył go zawodu kowala. Wojciech Zuch (ojciec) jako jedyny kowal na okolice dwa dni w tygodniu pracował dla hrabiny Ocieckiej. W razie potrzeby przysyłała Ona po Wojciecha tzw. umyślnego, który zawoził go do Ocieki i przywoził. Wojciech pracował również dla Stefana Sękowskiego. Poznali się w USA…

przejdź do artykułu