Mielecki Gryf

Wybierzmy jak będzie wyglądał Gryf na mieleckim rynku

Jeszcze w tym roku planowane jest powstanie na mieleckim rynku konstrukcji przedstawiającej mitycznego Gryfa, czyli pół lwa, pół orła. Temat samej instalacji został wyłoniony po konsultacjach z mieszkańcami miasta, a teraz Mielczanie będą mogli wskazać, który z trzech projektów konstrukcji powinien zostać zrealizowany.

Gryf widnieje m.in. w herbie założycieli Mielca, rodu Mieleckich, a współcześnie można go znaleźć także m.in. w herbie powiatu mieleckiego. Podczas konsultacji z mieszkańcami Mielca zaproponowanych zostało pięć tematów konstrukcji, która ma stanąć na rynku starego miasta, były to: bracia Jan i Bernardyn Mieleccy, bracia Mieleccy i Gryf (razem), grupa figuralna symbolizująca handel na dawnym Rynku, makieta Rynku z przełomu wieków XIX i XX oraz sam Gryf. W przesyłanych do Urzędu Miejskiego opiniach Mielczanie zdecydowanie wskazali Gryfa.

Jak podkreśla prezydent Mielca Janusz Chodorowski po zakończonej właśnie rewitalizacji, najstarsza część Mielca stała się miejscem bardzo popularnym zarówno wśród Mielczan jak i gości odwiedzających nasze miasto.

Jeśli w tym miejscu pojawi się jeszcze jeden atrakcyjny element, który świadczy przecież o naszych korzeniach i przeszłości, to z pewnością rynek stanie się miejscem odwiedzanym jeszcze chętniej – powiedział Janusz Chodorowski.

Prezydent podkreśla, że montaż konstrukcji Gryfa jest jednym z wcześniej zaplanowanych elementów wystroju rynku, które stopniowo pojawiają się po modernizacji tego miejsca.

Dotyczy to także wystroju okazjonalnego jak choćby świąteczne ozdoby i dekoracje, które pojawiają się w rynku w okresie świąt Bożego Narodzenia – powiedział.

Przygotowanie projektu Gryfa powierzone zostało krakowskim artystom Agnieszce Świerzowicz-Maślaniec i Markowi Maślaniec, którzy w swoim dorobku mają już kilkadziesiąt podobnych realizacji. To właśnie krakowski duet jest autorem pomnika Tadeusza Nalepy, „spacerującego” po ul. 3 Maja w Rzeszowie. Prezentowane projekty przedstawiają trzy różne układy konstrukcji Gryfa, który zainstalowany będzie na postumencie w rynku. By lepiej sobie wyobrazić efekt prac przygotowane zostały wizualizacje zachowujące proporcje konstrukcji i otoczenia.

O tym która z wersji zostanie wybrana do realizacji zadecydują mieszkańcy Mielca, którzy do 20 stycznia będą mogli przesłać do Urzędu Miejskiego swoje opinie. Będzie to można zrobić drogą elektroniczną na adres opinie@um.mielec.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Mielcu, Ul. Żeromskiego 26, 39-300 z dopiskiem „GRYF” lub też zostawić osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego. 

e-mielec24.pl

Mielecki-GRYF1 GRYF GRYF GRYF

Aktualności