Komisja Bezpieczeństwa

112 grudnia 2013 r. o godzinie 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Mieleckiego, na którym została omówiona propozycja budżetu powiatu na 2014 rok w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, który Komisja przyjęła jednomyślnie.

Przedstawiono także sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok oraz przyjęto uchwałę nr 3/2013 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 roku. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Następnie zaprezentowano ocenę wdrażania programu „Razem Bezpieczniej” oraz „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 do 2013” . Sprawozdania przedstawili:
1) Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
2) Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu,
3) Przedstawiciel Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
4) Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Kolejnym omawianym tematem była realizacja wniosków z ostatniego posiedzenia:

1) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, noclegownia, zabezpieczenia czasu pozalekcyjnego,  stop zwolnieniom z WF-u,
2) zabezpieczenie drogi wojewódzkiej Mielec – Lisa Góra m. Piątkowiec,
3) w sprawie sprzedaży leków dla młodzieży

W sprawach bieżących omówiono:

1) informację z międzynarodowej konferencji „Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa” zorganizowanej po raz trzeci przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
2) propozycje powołanie składu Komisji na kadencję 2014 – 2016,
3) podjęcie uchwały Nr 4/2013 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu Autorskiego do przygotowywania projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w sprawie powołania Zespołu Autorskiego do opracowania projektu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2014 – 2016”. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
4) uzgodniono termin i porządek kolejnego posiedzenia.

Starosta Powiatu – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podziękował członkom Komisji za owocną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Mieleckiego oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

e-mielec24.pl

Aktualności