Komisja Bezpieczeństwa

12 grudnia 2013 r. o godzinie 9.00 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Mieleckiego, na którym została omówiona propozycja budżetu powiatu na 2014 rok w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, który Komisja przyjęła jednomyślnie. Przedstawiono także sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok oraz przyjęto uchwałę nr 3/2013 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 roku. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następnie zaprezentowano ocenę wdrażania programu „Razem Bezpieczniej” oraz „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości…

przejdź do artykułu