Termomodernizacja SOSW

Powiat Mielecki przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkoły specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1”.

Projekt dofinansowany jest z dwóch źródeł:

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 5.3 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – Powiat Mielecki podpisał Umowę o dofinansowanie w dniu 26 czerwca 2013 r.

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna – Powiat Mielecki podpisał Umowę o dofinansowanie w dniu 18 listopada 2013 r.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja obiektów (segmentów) szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi 1.

Zakres inwestycji obejmuje:

1.Modernizacja instalacji c.o.
2.Ocieplenie ścian zewnętrznych
3.Ocieplenie stropodachu niewentylowanego
4.Ocieplenie dachu sali gimnastycznej
5.Wymiana okien, zamontowanie nawiewników higrosterowanych

Planowane roboty maja na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, co zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budżet Projektu zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie kształtuje się następująco.

Całkowita wartość projektu – 3.049.575,45 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.940.711,16 PLN
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 784.793,00 PLN
Budżet Powiatu – 324.071,29 PLN

Zakończenie Inwestycji planowane jest na 22 maja 2014 roku.

W dniu 5 grudnia (czwartek) br. Powiat Mielecki podpisał umowę z firmą „Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy” z Przyłęka na wykonanie robót budowlanych.

Zgodnie z rozstrzygniętym zamówieniem publicznym projekt generuje oszczędności, które zostaną uwzględnione w Aneksach do Umowy o dofinansowanie.

Cieszymy się z podpisanej dziś umowy. To kolejna inwestycja Powiatu poprawiająca komfort nauki oraz rehabilitacji w Ośrodku. Wierzymy, że podopieczni Ośrodka już w drugim kwartale 2014 roku odczują korzyści z planowanej inwestycji. Kolejnym czynnikiem determinującym Powiat do wspomnianego przedsięwzięcia jest możliwość dofinansowania inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To również pokazuje skuteczność Powiatu w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich i krajowych – mówi Andrzej Chrabąszcz starosta powiatu mieleckiego.

e-mielec24.pl

Aktualności