95 rocznica przyznania Polkom praw wyborczych.

Posłowie jednogłośnie podjęli dziś uchwałę w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy przyznania polskim kobietom biernego i czynnego prawa wyborczego. Możliwość wybierania posłów i bycia wybraną do Sejmu Polki zyskały jako jedne z pierwszych w Europie – przypomina uchwała wniesiona przez Prezydium Sejmu.

Dokument przywołuje też zapisy dekretu Józefa Piłsudskiego z 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, w której zapisano, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” oraz że „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele(lki) Państwa posiadający czynne prawo wyborcze”.

Sejm w uchwale wyraził także uznanie dla dorobku wszystkich polskich parlamentarzystek.

e-mielec24.pl

Aktualności