1 Grudnia Świeto Polskiej Szachownicy Lotniczej

szachownicaOd zarania lotnictwa kształtował się obyczaj znakowania samolotów graficznymi symbolami. Początkowo były to osobiste znaki pilotów, malowane na kadłubach samolotów, które z upływem lat przenosiły się na pionowe usterzenie ogonowe, a później także i na skrzydła. Wraz z nadaniem ram organizacyjnych lotnictwu wojskowemu, stały się one znakami rozpoznawczymi wojskowych samolotów poszczególnych państw.

Pierwszym tego typu znakiem był okrągły, trójkolorowy symbol brytyjskiego RAF-u /Royal Air Force – Królewskie Siły Lotnicze/, zwany w oficjalnej nomenklaturze „kokardą”, a potocznie przez lotników – „rondlem”.

Jednym z pierwszych znaków przynależności państwowej wojskowych samolotów stała się polska szachownica lotnicza, której pierwowzorem była zwykła, biało – czerwona szachownica, malowana pierwotnie na kadłubie jako znak osobisty ppor. Steca.

 1 grudnia 1918 Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wydał rozporządzenie Nr 38, w którym zapowiedział, że:

,, Samoloty Wojsk Polskich będą w przyszłości zaopatrzone w miejscach dotychczas obowiązujących znakiem kwadratowym szerokości 60 cm, dzielącym się na cztery równe pola. Lewe górne i prawe dolne pole będzie barwy karmazynowej, lewe dolne i prawe górne pole barwy białej”.

 Do dzisiejszego dnia polska szachownica lotnicza jest jedynym na świecie znakiem lotnictwa wojskowego w kształcie kwadratu.

 

Tekst: Marek Leyko

Aktualności